Alevilik Bektaşilik Kızılbaşlık

Kemter Baba Nefesinde İnsan-ı Kamil Kimdir ?

Aşık Yusuf Kemter Dede’nin bu nefesinde verilen ayet isimlerindeki SIR Muhammed -Ali ay ile güneşin yani İnsan-Kamilin Kuran Ayetleri ile Muhammed Mustafa ve İmam Aliyel Mürteza Haydar-ı Kerrar Efendilerimizin övülmesi ❣ CEMÂLİN GÜZEL Gel benim gönlümün ahd û peymânı Cihâna gelmemiş senin misalin Müminler miracı âşıklar canı El-etâ sûresi cemâlin güzel Cemâlin seyrânı hûsn-i cihânı […]

Alevilik’te Kutsal Eşik – Mehmet Özgür Ersan

  Alevîlikte eşik yola girişi temsil ettiğinden kutsaldır(Yörükan,1998:131), bu yüzden eşiğe basmak günahtır. Meydan Sofasına giderken ilk önce eşik niyaz edilir. Dede ocaklarının eşikleri de kutsal sayılır. Alevîlere göre eşik Hz. Ali’nin sembolüdür. Hz. Ali ashabın en âlimlerinden biri idi. Onun için ilim beldesinin kapısı olarak bilinir. Peygamber efendimiz bir hadis-i şeriflerinde: “Ben ilmin/ hikmetin […]

Güzide Ana; “Dedeler, iman edip ikrar verdiniz. Eğer ikrarınızda durmazsanız büyük zarara uğrarsınız.”

Behey efendiler zemâne halkı Her biri bir türlü iş eylediler Âyete hadîse îman etmeyip Efsâne sözleri hûş eylediler Sırr-Muhammed’den ne kaldı eser Cihân fitne ile doldu ser-te-ser Yetmiş iki ile aynı gelenler Kılı ibrişime eş eylediler Kimi postta oturur kimi gezer Kimi yol gösterir kimi de bozar Kimi aklı sıra fetvâlar dizer Evliyânın sırrın fâş […]

Alevilikte Kurban ve Adak Gülbangı

Bism-i Şah Allah Allah!.. Kurbanımız kabul, muradımız hâsıl ola! Evimiz, ocağımız şen, kısmetimiz gür ola!.. Lokmalarımız Hak dergâhına yazıla! Her kazaya kalkan, her belâya bekçi ola!.. Üçlerin, Beşlerin, Kırkların, Oniki İmamların, Ondört Masum-u Pâkların, Onyedi Kemerbestlerin şefaatından mahrum eylemeye!.. Şah-ı Merdan yardımcımız, Hz. Pir gözcünüz ola! Nuru Nebi Keremi Ali Pirimiz üstadımız Hünkar Hacı Bektaş […]

Aşk deryasında seni ararım

Musiki alırım musiki satarım Rüzgarın sesinde Güzel kokularla gelen güzel Gizli polislerden kaçarım Yoksul işçi mahallerinde Ter kokularında emeğin sesin ararım Kocaman nazırlı ellerde Artı değerin izini ararım Tombul yağlı bedenlerden kaçarım Emekçi gecekondularında Cılız sarı benizli çocukları Yoksulluktan zayıflamış o gelinleri ararım Sabahları yıkılmış gecelerin Mamak’ın sokaklarında Ulucanlardaki darağaçlarında Gencecik fidanlar ararım Kimlik ararım […]

Deymez bize kem ile kibirin taşı

Mürşid-i Kamile varmadan el almadan dede olunmaz Manada yeşil eli görüp yüzün sürmeden dede olunmaz Her yıl Hünkar’ın huzuruna varmadan dede olunmaz Talip yudum deyip kendi yunup pak olmadan dede olunmaz Her adem yol girdim demesin kin ile kibiri yendim demesin Bir gerçekten el almayınca ikrar verip dara durmayınca Eline beline diline sahip olmayınca Eşine […]

Hu!

O’nun benzeri hiçbir şey yoktur. O, işiten ve görendir. Cismi, kalıbı, cüssesi, şekli, eti, kanı, şahsı yoktur. Cevher ve araz değildir. Rengi, tadı, kokusu ve duyargası yoktur. Sıcaklığı, soğukluğu, nemi, kuruluğu, uzunluğu, eni ve derinliği yoktur. Birleşmez ve ayrılmaz. Hareketli, sakin ve bölünen değildir. Boyutları, cüzleri, organları ve uzuvları yoktur. Yönleri yoktur. Sağı, solu, önü, […]

Her an huzurdayız

B’ ismi’ ŞAH B’ismi’ Allah Allah Yoldayız Iyi kötü güzel çirkin yok. Yol var…Yolculuk var…Yolcu var… Arayan buluyo… Ama her arayan bulamasa da bulanlar arayanlar arasında oluyor. Hayal, dua, istek hepsi olduran şeyler ya da öldüren şeyler. Olduranları bulan kapıyı buluyor. Ondandır ol diyor oluyor. İmtihan her an. Her an huzurdayız. Her an sınavda… Biz […]

Turna Semahı

Turnam gelir nazlı nazlı Çok yalnız Çok üzgün Uluorta bağırıyor Seviyor Sayıyor Sövüyor Turnam gelir nazlı nazlı Kaybolmak istiyor Bir kalabalık Bir mutluluk ortasında Taşın pürüssüz yırtıcısı Hep onu buluyor Turnam gelir nazlı nazlı Sevmek Sevilmek istiyor Sesini bildiği yüzler istiyor Yumuşak İçli bir sevda istiyor Turnam geliyor nazlı nazlı Ah mine’l aşk Ah mine’l […]

Şeş Cihet

Yarana yaşamdan sağıltım isterken Sana bağlanmayan yardan Yara üstüne yara açılmış handan Ne sana ne vücut sarayına em olur Bir sabah yeliyse unut gitsin Gece karanlığında yalvaran görür açıkça Tanrıdan karşılığını ‘Ey kulum bütün dediklerini işittim Ne dilediysen benden hepsini verdim Çekinme dile benden ne istersen Yok yoksulluk var varsıllık iste Hepsini sana rahmetimle bahşettim’ […]