Alevilik Bektaşilik Kızılbaşlık

Ehl-i Beyt ve İnsan-ı Kâmil

Kâinatın Rabbi olan Allah, “Âdem’in cesedine Ruhundan üfürmüştür.’[1] Kur’an-ı Kerim’in diğer bazı Âyetlerinde de bu gerçek işlenmiştir. Yüce Allah, bu mukaddes Ruha, Melekleri secde ettirmiş ve Âdem’in zâtını da “Halifesi” kılmıştır. Sure-i Bakara’da bu konular yazılıdır. Âdem, bir ceset, bir semboldür. Âdem ilk insandır. Ve topraktan yaratılmıştır. Bedeni topraktır. Meleklerin secde ettiği ise Âdem’deki dem, […]

İnsan-ı Kamil kime denilir?

Dört Kapı Kırk Makam da sonuncu kapı olan Hakikat kapısına ulaşmış ve böylece Hakikati kavramı olan insana İnsan-ı Kamil denilir. İnsan-ı kâmil İslam teolojisinde İslam peygamberi Muhammed’i tanımlamak için kullanılır. İnsanın yaratılmış varlıklar arasında mükemmelliğe sahip olduğu ve en mükemmelin peygamber olduğu kabulü için kullanılır. Allah ona, “ey sevgili sen olmasaydın, sen olmasaydın bu felekleri […]

Peygamber Efendimiz Hakkındaki Güzel Adlar, Hitaplar ve Lakaplar

Tiryaku’l Ağyar: Herkesin İlacı Miftahu Babi’l Yesar: Kolaylık kapısının anahtarı Efdal-i Halika-i İnsaniye: İnsanlığa ait bütün fıtratların en efdali Eşrefu’s Surati’l Cismaniyye: Cisimle alakalı bütün şekil ve suretlerin en şereflisi ve güzeli Sahibu’l –Behceti’s Seniyye: Sevinç ve güler yüzlülüğü yücelik getirmiş Zat Sahibu’r Rütbeti’l Aliyye : Yüce rütbelerin sahibi Fahr-u Kevneyn: Dünya ve Ahiretin övünç […]

Bezm-i Elest’in Sırları Nelerdir? – Mehmet Özgür Ersan

Bezm-i Elest, Farsça’daki “sohbet meclisi” anlamına gelen bezm sözcüğüyle Arapça’da “ben değil miyim” anlamındaki çekimli bir fiil olan elestü’den oluşan bezm-i elest terkibi “Ben sizin Rabbiniz değil miyim” hitabının yapıldığı ve ruhların da “belâ / evet” diye cevap verdikleri meclis anlamında kullanılmaktadır. Kaf u nûn hitabı izhâr olmadan Biz bu kâinatın ibtidasıyız Kimseler vasıl-ı didar […]

On İki Hizmet nedir? – Mehmet Özgür Ersan

On İki Hizmet, Cem ibadeti sırasında görevli on iki kişinin yerine getirdiği hizmetin adıdır. On İki Hizmet olmazsa Cem de olmaz. Cem de On İki Hizmet sahipleri tarafından yerine getirilen On İki Hizmet, sembolik olarak algılansa da özde çok derin manalara ve gerçeklere işaret ediyor. Dolayısıyla On İki Hizmet çok önemlidir. On İki Hizmeti biçimsel […]

Munzur Baba Efsanesi

Zamanın birinde bir pir varmış, onun da bir tek kızı. Kızı bir gün ölür. Dede birkaç gün üst üste kızını rüyasında görür. Kızı, “Baba” der “Benim mezarımı aç. Bende bir emanet var onu al.” Dede gördüğü rüyayı taliplerine anlatır. Bunun üzerine karar verilip mezar açılır. Kızın tabutunun içerisinde beşiğe benzer bir şeyin içerisinde bir çocuk […]

Düzgün Baba Efsanesi (Şah Haydar) ve Ziyaretgâhı

Muhammed geliyor, Ali de önündedir. Muhammedi sorarsan; O bizim dedemiz. Hazreti Ali’yi sorarsan; O bizim kolumuz kanadımız. İmam Hüseyin’i sorarsan; O Kerbela şehididir. Bektaş Veli’yi sorarsan; O el’in üstündeki el’dir. Kureyş’i sorarsan; O sır keramet sahibidir. Düzgün Baba’yı sorarsan; O murad kapısıdır. Şah Haydar Seyyid Mahmud-i Hayrani’nin oğludur. Zeve yakınlarında bulunan Zargovit tepesinde hayvanlarını otlatmak […]

Seyri Süluk

Tevhid Mertebeleri ikidir; 1- Fenafillah Mertebeleri 2- Bekabillah Mertebeleri Fenafillah Mertebeleri üç makamdır. 1- Tevhidi Ef al (Fiil ve işlerin birliği) 2- Tevhidi Sıfat( Sıfat Birliği) 3-Tevhidi Zat (Vücut Birliği) Bekabillah Mertebeleri ise dört makam olarak isimlendirilir. 1- Makamı Cem 2- Hazretül Cem 3- Cemül Cem 4-Ahadiyet (bu makam yalnız Peygamber efendimize ait olduğu için […]

Âşık Veysel Şatıroğlu

Aşık Veysel olarak bilinen asıl adı “Veysel Şatıroğlu” olan usta ozan, 25 Ekim 1894 yılında Sivas’ın Şarkışla ilçesi Sivrialan köyünde dünyaya geldi. 21 Mart 1973’te yine Sivrialan’da yaşamını yitirdi. Annesi Gülizar, babası “Karaca” lakaplı Ahmet adında bir çiftçiydi. Veysel’in iki kız kardeşi, yörede yaygınlaşan çiçek hastalığına yakalanarak yaşamlarını yitirdi. Türk halk ozanı. Avşar boyunun Şatırlı […]

Hz. Ali’den Allah Tealâ’nın Fail oluşu üzerine Hutbe

Hz. Ali dünya görüşünde varlık âlemi nedensellik ilişkisine dayalı bir evrendir ve Allah Tealâ evrende var olan her şeyin nedenidir. Burada birtakım sorular karşımıza çıkıyor: Acaba Hz.Ali’nin söz konusu ettiği nedensellik ilkesi, diyalektik esasına dayalı bir nedensellik midir? Yoksa ilâhî felsefenin yüce zirvesinde sözü edilen nedensellik midir? Acaba Allah Tealâ’nın failliği nasıl bir faillik türüdür? […]