Alevilik Bektaşilik Kızılbaşlık

Mazlumların Şahı Hz Ali Yöneticilere Öğütleri – mehmet özgür ersan

  Hz.Ali  yöneticilere pek çok öğütte bulunmuş,  onlara nasihat etmiş, mektup ve emirnameler gönderştir ülkenin daha adil yönetilmesi için pekçok öğütte bulunmuş, onlara nasihat etmiş, mektup ve emirnameler göndermiş. Bunlar içinde. en önemlisi Mazlumların Şahı ‘nın sadık adamlarından Malik b. Eşter Mısır Valisi olarak atar. Hz. Ali Malik b. Haris el- Eşter’i vergi toplanması, düşmanlarla […]

Hz. Ali ve Şiiri – Mehmet Özgür Ersan

İslam coğrafyalarında Hz. Ali’nin önemi iki noktada düğümlenir. Birincisi tinsel olgunluğun öncüsüdür. Tasavvuf akımlarının hemen hemen tamamı ona bağlıdır. İkincisi Hz. Muhammed’in en yakınıdır. Amcasının oğlu ve damadıdır. Hz. Ali yaşamı, yöneticiliği ve yazdığı hikmetli öğüt verici yazıları ve şiirleriyle yol gösterici olmuştur. Eserlerinde kendi adına yayınlanan Nec’ül Belagat düzyazı eserinde olduğu gibi şiirlerinde, hutbelerinde […]