Alevilik Bektaşilik Kızılbaşlık

Alevilik Üzerine Sorular Cevapları

Alevilik, Hz. Muhammed ve Hz. Âli´den evvelidir. Onların beden olarak yaratılmasından önce daha cihan yokken ilk nur ve o tek nurda ikisi bir olarak onlar yaratılmıştır. 1) “Âdem, ruh ile ceset arasındayken ben nebi idim” ( Müsned 4/66 5/379, İbni Ebî Şeyhe 14/292, Buhârî Tarih 7/374, Ukaylî Zuafâ 4/300) 2) “Her şeyden önce Allah’ın ilk […]

Hz. Ali’ye Göre Tanrıbilim

Ali (a.s)’ın felsefesi salt ilâhî bir felsefedir. Dolayısıyla diyalektik ve diğer maddî görüşler, bu değerli ve ilâhî şahsiyetin düşünce ufuklarına yükselemez. O, Allah hakkında, öyle bir “zat” ispat etmektedir ki, aynı ispatla bütün zatî sıfatları da beyan etmektedir. Hz. Ali şöyle buyurmaktadır: “Allah’ın künhüne ermek mümkün değildir.”[1] Zira düşünen, düşünce ve düşünme hep O’nun mukaddes […]

BİLİNEN EN ESKİ MEZAR TAŞLARI VE CEMEVİ ONAR KÖYÜ’NDEDİR

Malatya – Arapgire bağlı Türkmen Alevi köyü olan Onar Köyü’nde bulunan eski Türkçe alfabe olan Göktürkçe yazılı mezar taşları. Taşın üzerine şöyle yazılmış: “Her şey ölümlüdür.” Bu köyde Anadolu Aleviliğinin en eski mağara cem evi de bulunmaktadır. Bu bölgenin Horasan’dan gelen oymaklar için en eski yerleşim bölgelerinden olduğu bilinmektedir. Onar Köyü’nden olan Araştırmacı-Yazar Dr. İsmail […]

Aleviler Neden ‘Afiyet Olsun’ ve ‘Ziyade Olsun’ Demezler

Aleviler Ehli Beyt büyük muhabbetlerinden dolayı Kerbela’da önce sussuz bırakılıp sonra şehit edilen Imam Hüseyin-i Deşti Kerbela’nın aziz canı aşkına Afiyet Olsun ve Ziyade Olsun demezler. Peygamber Efendimizle sürekli savaşmış Mekke Şerifi Ebu Sufyan torunu, Muaviye oğlu Yezit iktidara zorla gaspla gelince yaptığı baskılarla sonucu galk zulümden inliyordu. Peygamber’imizin torunu İmam Hüseyin’in ve Peygamber ailesinden […]

Aleviler Neden Amin Demez! Allah Allah derler!

Aleviler geçmişten günümüze kadar ibadetlerini, dualarini, gülbenklerini Türkçe yapmışlardır. Ancak bazı sözcükler dinin gereği ve temeli olarak yerli yerinde kullanılmalıdır. Aleviler Allâhı severler, korkmazlar. Canlar Hakka olan sevgilerini de Allah Allah diye ifade ederler. Gülbanklara ve okunan Kur’an ayetlerine Allah Allah diyerek eşlik edilir. Aleviler de Vahdet-i Vücut anlayışı vardır. Vahdet-i Vücut anlayışında Tanri-Evren-Insan birlik […]

HZ. ALİ’NİN KILICI ZÜLFİKARIN SIRRI

Hz İmam Ali’ye verilmesiyle ilgili çeşitli iddialar vardır.Bu iddialardan ; 1. İddia Cebrail as. tarafından cennette asılı duran Zülfikar Hz.Ali’ye verilmek üzere dünyaya indirilir ve o gece Hz Peygamber sav. , Şah-ı Merdan Ali’yi evine davet ederek bu kılıcı kınıyla verir ALLAH’dan bir hediye olduğunu müjdeler. 2.İddia Tarihçilere göre bu kılıcı Mısır Melik’i Mukavkas Hz […]

İMAMETİ ZORUNLU KILAN NAKLİ DELİLLER

Kur’an’da İmamet Kur’an-ı Kerim’e baktığımızda imamet makamının aynen nübüvvet makamı gibi ilahi iradeden kaynaklanan bir makam olduğunu görmekteyiz. Şöyle ki; Kur’an-ı Kerim sadece İslam ümmetinde değil, geçmiş ümmetlerde de imamın bir ilahi sünnet olarak bizzat Allah Teâla tarafından tayin edildiğini beyan etmektedir. Kur’an-ı Kerim, bazı ayetlerinde, nübüvvet makamının yanı sıra imamet makamını da, bir hakikat […]

Sen rahmet diyip feryâd edersinde sesin duyulmaz mı sandın – Canan

Sen rahmet diyip feryâd edersinde sesin duyulmaz mı sandın …Hem gökyüzünden ,hem manadan bir de üstüne al bakalım görününden,zâhirden olunca … Bu canda böyle Âşk,Âşk,Âşk diye illaÂşk Olsun diye çırpınır son nefesine kadar …Bazı hâller anlatılmaz yaşanır … Çıktım ıslanmaya yağmuru tenim ile ruhum ile hissetmeye …Bir baktım kapıda postacı o da ıslanmış merdivene oturmuş […]

Ümmü’l Kitab Nedir ? Kur’an aslı nerededir o zaman?

Mushafın içindedir. Ama ilk okuyuşta elde edilecek bir şey değildir. Çünkü ayet-i kerimede Cenab-ı Allah’ın kendisi diyor ki “Biz o Kur’an’ı gizli bir kitabın içinde indirdik.” Kitabı kitabın içine koyduk diyor Cenab-ı Allah. Biz bugün “Kur’an okuyoruz” diyoruz. Oysa okuduğumuz, mushaftır. Mushafı okuyarak, teemmül ederek, mushafın derinliklerine nüfuz ederek Kur’an’a ulaşmamız mümkün. Onun için ehl-i […]

TÜRBE ZİYARETİ NASIL YAPILIR?

Ziyaretçi, Türbe girişinde, yatır bölümünden önceki ayakkabılarını çıkanr, eşiğine niyaz eder. Sonra ayağa ayaklarını mühürler ve şu tercümanı okur: “B’ismi Şah Allah Allah! Es-selam ey mihriban-ı bargah-i Kibriya girişte kalkar, Es-selam ey cansiperan-ı tarık-ı evliya Es-selam ey sahiban-ı abd-ü ikrar-ı mezid Es-selam ey tabian-ı şer-i pak-i Mustafa! Ber-cemal-i Muhammed, Kemal-i İmam Hasan ve İmam Hüseyin, […]