Düşün

çağ

… çağın uğultuları, kanları içinde, sorulmuş bütün soruları yanıtlamak zorundayız Tanrılar bile hile yapmışken insanığa … mehmet özgür ersan

yara

… bunca özenle kaşınan yara sonunda haz vermeye başlar … Mehmet Özgür Ersan

Küçük Tanrılar ya da müstağnileşmek

Insan o kadar çok şey yaşar ki ne kendini, ne de başkalarını tanır. Kendi kendinin onların olduğunu ancak böyle anlar. Onları kendi çağırmıştır. Onları kendi almıştır hayatına. Onları kendi abartmıştır bunca. Aynasıdır. Düşlerinin, düşüncelerinin bunca tanrı sanan kendini insan. Kendi aczinin. Gelirler girerler hayatına sonra darmadağın eder giderler. Insan kendi müsade etmiştir bunca hoyratlığa. Küçüktürler. Dardırlar. […]

Kültür

Kültür kavramı etimolojik olarak Lâtince kökenli Colere kelimesinden gelmektedir.Toprağı sürmek, işlemek anlamı taşıyan bu kök, Cultivate ( ekip-biçme, yetiştirme, geliştirme) ile Agriculture ( tarım) gibi sözcüklerde de görülmektedir. Ayrıca Culture kelimesi en başında beri kendiliğinden değil bir insan iradesi ifade etmektedir. Ural Altay dil ailesinden gelen Türkçe de kültür kelimesinin öz Türkçe karşılığı olarak ‘Ekin’ […]

Yalnızlık

Insan ancak belli bir uzaklıkta ulaşabileceği insanlar varsa yalnız olabilir.Sadece bekleyenler karşısında acımasız bir yalnızlık vardır. Deniz, çevresinde ağaç insan canlı varsa güzeldir. Yalnızlık deniz gibi mutlak değildir. Öyle olsa idi. Bir okyanusta yalnız yaşayan insan hem yalnız hem de denizle başbaşa iken sonsuz mutlu olması gerekirdi. Mutlak yalnızlık yoktur, ulaşılabilir yalnızlık vardır yalnızca. Orada […]

Kitap

Edebiyat yıkıcıdır. Sözcüklerden korkunuz.Verili gerçeği tek tehdit eden insanın kafasındaki kurgudur. Kurgu buluştur. Buluş yeniyi inşa etmedir. Yeni kurulu mevcutu tehdit eder. Ondan kurulu her düzen gelecek kurgusu yani ütopyadan korkar. Yasaklar. Onu yazan, dile getiren, yayan herkesi yasaklar. İskenderiye kütüphanesi bundan yakıldı.Kitaplar bundan yasaklandı. Hala yasaklanıyor. Bunu taşıyan en önemli buluş kitap ondan yasaktır ve […]

İlerleme

‘Yeniden Tanıma’ ruhun tek dinginlik alanı. Gördüğün birşeyi hatırlama. Oysa Kurgusal dünyada yeniden görme imkanı ancak tasarının gerçekleşmesi ile olur. Dünya, filozofların işkence odasıdır. Kurgularını tek sınayacakları yer.Insanların inançları çember şeklindedir. Kapsayan küme ise diğerleri ile ek yerleriyle kurdukları bağlantı yerleridir. Düz bir çizgi gibidir inanç biçimleri buna ilerleme derler. Ilerleme yalnız bir hatta dosdoğru […]

Mağaradakiler:Cemil Meriç

İnsan bir mağarada gibidir. Elleri kolları zincirlenmiştir. Gördüğü bütün şeyler, mağarada Karagöz ve Hacivat gibi gölge oyunudur. Bu insanların zincirlerini kırsan, onları gün yüzüne çıkarsan, gerçek görüntüler göstersen de o insanlar gerçeği alıştıkları siluetler olarak görürler ve bu yeni görüntülerin asıl gerçek olmadığını savunur ve sana düşman olurlar. Eflatun (Aristo) İskenderiye Kütüphanesi’nde uzun yıllar çalışıp […]