Day: 17 Şubat 2020

Alevilikte Kadın – Leyla AKGÜL

Araştırmacı-Yazar Kavramları tartışmak güzel ancak kendi mecrasından, özünden koparmadan tartışabilirsek topluma bir faydası olur. Aksi kısır döngüden başka bir şey değildir. Bunca kıyıma karşın Aleviliğin geçmişten günümüze gelmesinde dedelerin, âşıkların olduğu kadar kadınların da büyük bir rolü vardır. Hele ki yedi yaşından yetmiş yaşına erkeklerin katledildiği[1] bir dönemin olduğu düşünülürse bunun anlam ve önemi oldukça […]

“BEKTAŞİLİĞİN TANIMI”- Fakîr Şakir Keçeli Baba Erenler

BEKTAŞİLİĞİN İBTİDÂSI [başlangıcı] DİĞER TARİKATLARIN İNTİHÂSIDIR[1] Başlığa koyduğum özdeyiş tam anlamıyla gerçeklerle uyuşmaktadır. Gerçekten de Bektaşîlik ve onun halklaşması anlamına gelen Alevîlik, Orta Çağ’da tarih sahnesine çıkmış olmasına karşın, çağının çok çok ilerisindedir. O,  insanları kusurlarından arındıran veya arındırmayı amaçlaşan bir eğitim kurumudur. Bektaşîliğin bu eğitici özelliğini, mutasavvıflara ait şu özdeyiş, çok güzel anlatır:” Bütün […]

Hünkâr Hacı Bektaş Veli ve Sarı Saltuk’u Sünni Gösterme Çabaları – Mehmet Özgür Ersan

                                                                                                                                                             Anadolu’da önemli bir yere sahip olan ve bu toprakların nadide değerlerinden olan Bektaşiliğin Piri Hünkâr Hacı Bektaş-i Horasan-i’dir. Tarihçiler doğum ve ölüm tarihleri açısından tereddüt içinde olsalar da en tutarlı tarih olarak 1271 tarihinde Hakka yürüdüğünü söyleyenler çoğunluktadır. Dergâh Postnişinleri Çelebi Efendilerimizin kaynaklarından aktarırsak yüce Pirimizin zahiri doğum ve don(beden) değiştirme tarihi hakkında […]

Dem – Mehmet Özgür Ersan

anlamı(I) is. 1. Hazırlanan çayın renk ve koku bakımından istenilen durumu. 2. hlk. Pişirilen yemeklerin yenecek kıvamda olması. 3. esk. Soluk, nefes. 4. esk. Zaman, çağ: “Âdemden bu deme neslim getirdi / Bana türlü türlü meyve getirdi” -Âşık Veysel. 5. esk. İçki. 6. esk. Koku.dem anlamı(II) is. esk. Kan.Bektaşi der ki: “Şarap ağızdan değil, kulaktan […]

Aşk-ı Niyaz – Canan Tuncer (Ana)

Âşık Sevgili’nin huylarını beğenir ,kusurunu bilir ,cefâsını bilir zahir alemden boynu bükük amma duyduğu kokuya kanatlanır uçar,Koku onunla Bir olur ve gayri arınma,pâk eylenme yoluna girer…öncesi kör olup gördüğüne biat eder.Kendini yok eder ve tamamen O olmaya başlar…Böyle olmayınca ne İman ,ne ikrar cümlesi şekilcilikte ve hic bir Hakk Er’lerinin gecmisleri pak sırtları pamuk değildir …Cümlesine […]

Zam’ân’ın Bir Ol’duğu yazılı kanıtın Ol’madığı hâl ile Ol’sun nefes …Canan Tuncer (Ana)

Zam’ân’ın Bir Ol’duğu yazılı kanıtın Ol’madığı hâl ile Ol’sun nefes …Bir başka diyarlardan Biri  gelir dergâha Âtifliği ile …“Bir sualim var… Pir’i görücem “der… Onu Pir’e hemen ulaştırır derviş …Bir evvel gün gecenin gündüzünde Pîr’im dervişe “gelecek misafir var yolda,geleni sualsiz getirin “demişti …İçeri girmesi ile “Peki anlat bakalım öğretmekten?…der…Hünkârima…Hünkârım ” hoş Sefâ geldin “der ayağa kalkar […]

LİTERATÜRDE – ATATÜRK GİBİ GÜLMEK – NE DEMEKTİR ! – Kazim Balaban (Bektaşi Dervişi)

. Yıl 1922: Atatürk 26 Ağustos 1922’de Batı Anadolu’yu işgal eden Yunan ordusuna karşı Büyük Taarruz ile saldırı başlatmış ve başta Yunan Generaller Trikopis ile Dyenis esir alınmışlardır. Atatürk, komuta kademesi bozulan Yunan işgal kuvvetlerinin toparlanmasına fırsat bırakmadan ‘’Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir’’ diyerek kaçan Yunan Ordusunu ara vermeden İzmir’e kadar kovalamış ve işgal edilen yerleri […]

Niyaz- Mehmet Özgür Ersan(Dede) Yesari Abdal Çelebi

.–/ Yalvarma, yakarma Örnek: Şeyh, sonu gelmez bir ibadet ve niyaz hâlinde, gözleri kapalı, okuyor, üflüyordu. R. H. Karay Yalvarma, yakarma. İstek. Arzu. Dua. Kelime olarak niyâz; “ihtiyâcı olma, sevgi gösterisinde bulunma, dostluk, duâ, selâm, hürmet, hediye, yalvarmak, dilemek ve alçak gönüllü olmak gibi anlamlara gelen farsça bir kelimedir. Tasavvufta su terimsel anlamlara gelir: Yalvarmak, […]

Alevi İnancımızın Temel Esasları -Tarık Çimen (Dede) Dört Kapı Kırk Makam Derneği Başkanı

                                                “ilimle gidilmeyen yolun sonu karanlıktır”                                                                                       Hünkâr Hacı Bektaş Veli                                                                                            İnançlar varlıklarını devam ettire bilmesi için, bilimsel, akli ve nakli olarak açıklanabilmesi gerekmektedir. Herhangi bir inanca sahip olan insanların, o inancı doğru bir şekilde öğrenmeleri, onların en doğal, en tabii haklarıdır. Bu ise, o inancın içeriğini ortaya koyan, bizzat o inanca sahip […]

Allah’ın Varlığının Delilleri -Yılmaz DOĞAN (DEDE) Kureşan Ocağı

               Bezm-i ezelde içmişem vahdet meyinin cür’asın Şol cür’adan kim(ki) tâ ebed sermest ü mahmur olmuşam.   İmameddin Seyyid Nesimi[1]                                                                                                                                           Her akıl sahibi kişi kendisini kimin yarattığını bilmelidir. Kime ibadet ettiğini, nasıl bir varlığın onu meydana getirdiğini düşünmelidir. İnsanoğlu daha henüz ruh halindeyken yüce Allah sormuştur. Ben sizin rabbiniz değil miyim? […]