Day: 18 Şubat 2020

TARÎKAT YA DA HALKA NAMAZI-Alper ÇAĞLAYAN

Araştırmacı-Yazar Namaz, Farsça bir sözcüktür. Arapça karşılığı “salât”tır. Türkçeye ise “Tanrı’ya yakarış, yönelme” olarak çevirmek olasıdır. “Namaz” sözcüğü bir kısım Alevîlerce antipati (soğukluk) ile karşılanmaktadır. Onlara göre namaz, Emevî dayatması ve uygulaması olan bir ritüeldir. Diğer bir kısım Alevîler ise namazı, ibadette bir yakarış ve duruş biçimi olarak “duâ” şeklinde anlamakta ve uygulamaktalar. İşte, Alevî […]