• Hünkâr Hacı Bektaş Veli ve Sarı Saltuk’u Sünni Gösterme Çabaları – Mehmet Özgür Ersan

  • Çocuk Hayırlama Gülbankı

  • kimin için sanat

  • gül yaprağı gibi akardınız /bir nehrin derininden

Pençe -i Ali Aba ve Ehli Beyt Uzerine Osmanlıca Eski Yazılı Belge

Alevi Bektaşilerin büyük değer verdiği ve Osmanlı döneminden günümüze kadar gelen Pence-i Ali Aba’nın sahibi bu eşsiz tarihi eseri koruma altına alarak saklayacağını söyledi.Sivas’ın Suşehri İlçesi’nde dedesinden kalma Pence-i Ali Aba’yı çerçeveletmek isteyen ve ismini açıklamak istemeyen kişi, bunun dedesinden kaldığını söyledi. Dedesine de dedesinden kaldığını tahmin ettiklerini söyleyen kişi, “Öğrendiğimiz kadarı ile bu belge […]

Ehli Beyt

(Arapça: أهل البيت), “ev halkı” anlamına gelen ve Muhammed’in ev ahalisini tanımlamak için kullanılan İslami terim.Ehli Beyt’deki, ehl ile ahali aynı köktendir. Kişiler demektir. Beyt ise ev demektir. Yani ev ahalisi manasına gelir. İslam peygamberi Muhammed’in ev ahalisi için kullanılan bir terimdir. Ehli Beyt deyimi Kuran’da da geçer.İslam peygamberi Muhammed , Ali, Fatıma Zehra, Hasan […]

Hadislerde Kuran ve Ehlibeyt Üzerine

Peygamberimiz Muhammed Mustafa Efendimiz çeşitli zamanlarda ve çeşitlivesilelerle söylediği bir kaç hadis ve buyruklar ;Ya Ali, benim Ehlibeytim Nuh un gemisine benzer. Ogemiye binen kurtulur. Ve kim Ehlibeytime buğz edersehelak olur.Ben ilmin şehriyim, Ali kapısıdır. İlmi isteyen kapıyagelsin.Ya Ali, mümin sana buğz etmez, münafık ise seni hiçsevmez.Ali, müminlerin dilediği ve uyduğu kişidir. Mal isemünafıkların dilediği […]

Abdal Musa Hünkar Hacı Bektaş Veli ‘nin Amcaoğlu’dur

Doğum ve ölüm tarihleri kesin belli değil. Dedesi Seyyid Haydar, Horasan Nişabur’dan gelip Azerbeycan Hoy kentine yerleşti. Moğol işgalinden (1219) sonra, Pir İlyas ve Hacı Bektaş da gelip bir süre Hoy’da kaldılar. Takriben 1231 yılında Celalettin Harzemşah’ın öldürülmesinden sonra, Abdal Musa’nın babası Seyyid Hasan Gazi de Anadolu’ya, geldi. Hacı bektaş’la birlikte Sivas’a yerleşti. 1239 – […]

HIZIR ORUCU Nedir ve Nasıl Tutulur ?

Hızır orucu ne zaman tutulacak 2020 sorusunun yanıtı belli oldu. Hızır Orucu 2020 bu yıl 11-12-13 Şubat 2020 tarihleri arasında tutulacak. Hızır orucu 3 gün sürecek. 13 Şubat 2020 Cem yürütülecek. Ya Hu Ya Allah Ya HakBismişah Allah AllahSevgili Canlar Hızır Orucu şöyle hesaplanır. Oruç mutlaka Şubat ayında tutulur.Ikincisi Şubatın ikinci haftası ve perşembe günü Cem yapılacak […]

Hızırname-Baki Yaşa ALTINOK

Önsöz Bu esere adını veren Hızır, halk arasında “Hızır gibi yetişti.” Her geceyi kadir, her geleni Hızır bil.” Hızır uğramak.” deyimleriyle sıkıntı, zorluk, çaresizlik ve darda kalanlara yardım eden, kişiye, evlere bolluk, bereket getiren olarak tasvir edilir. Hızır’ın “ab-ı hayat” yani ölümsüzlük suyunu içtiği söylenir. Ayrıca yeryüzüne bolluk, bereket dağıttığına ve baharla birlikte tabiatın canlanmasına […]

İnsan Suresi ve Hızır Orucu

İnsan Suresi yani Dehr Ehlibeyte inmiştir. Mazlumların Şah-ı Hz. Ali kitabımızda 300 ayetin ayrıntı ile açıkladık bu ayetlerden İnsan Süresi 8,9,10 Ayetleri çok açıkça kendi ihtiyaçları olduğu halde hiçbir karşılık beklemeden yetime, yoksula ve esire yardım eden Ehlibeytin yüceliğini anlatır. Kuranı Azimi Şan da Hak Teala Dehr üzerine yemin ederek Ehlibeytin Fatiha Süresinde net belirttiği […]

ŞAH İSMAİL’İN Hünkar Hacı Bektaşi Veli torunu ŞAH KALENDER ÇELEBİ İÇİN YAZDIĞI DEYİŞ…

İki alemde sultandır Kalender Kadimi küfr-ü imandır Kalender Kalender’dir hakikat sırr-ı keyneyn Emir-i Hayy-i fermandır Kalender Kalender Mustafa vü Mürteza’dır Zihi cism ile hem candır Kalender Cihan içinde sertapa bürehne Şehin aşkına kurbandır Kalender Misafirler ki mest-i cam-ı Hak’tır Visal-ı Şah’a mihmandır Kalender Cihanın devrini buldu gıda nuş Acayip ehl-i imandır Kalender. Geç imdi şöhret-i […]

Ahmet Cemalettin Çelebi (1863 – 1922)

“Seyit Cemalettin kutup postunda Ehli beytin nûru döner üstünde Haktan gelen yeşil ferman destinde Şanında okunan furkana yandım” Ahmet Cemalettin Çelebi, Hacı Bektaş Veli’nin soyundan gelen Çelebi ailesindendir. 1863’te (Rumi 1279) Hacıbektaş’ta doğdu. Bir başka kaynakta 1862 yılında Hacı Bektaş’ta doğduğu yazılmaktadır.[1] Babası Feyzullah, annesi Fatma Kenziye’dir. Ahmet Cemalettin Çelebi Feyzullah Çelebi’nin(Feyziya) büyük oğludur. Ahmet […]

Ekmek Şarap Sen ve Ben : İhsan Yüze

İhsan Yüce 1991 yılında vefat ettiğinde, Can Yücel, Salacak’taki cenaze evinde düzenlenen ufak törene katılır. Daha sonra, kendisini Üsküdar’a götürmesi için Yusuf Ekşi’ye ricada bulunur. Yusuf Ekşi, ricayı kabul eder. Ama meraklıdır da, Can Baba’ya neden mezarlığa gelmediğini sorar. Can Yücel, sararmış bıyıklarını ve sakallarını okşayarak cevap verir o tok sesiyle: “İnsan arkadaşını hiç gömebilir mi […]