• Çocuk Hayırlama Gülbankı

  • On İki Post

  • kimin için sanat

  • gül yaprağı gibi akardınız /bir nehrin derininden

Ümmü’l Kitab Nedir ? Kur’an aslı nerededir o zaman?

Mushafın içindedir. Ama ilk okuyuşta elde edilecek bir şey değildir. Çünkü ayet-i kerimede Cenab-ı Allah’ın kendisi diyor ki “Biz o Kur’an’ı gizli bir kitabın içinde indirdik.” Kitabı kitabın içine koyduk diyor Cenab-ı Allah. Biz bugün “Kur’an okuyoruz” diyoruz. Oysa okuduğumuz, mushaftır. Mushafı okuyarak, teemmül ederek, mushafın derinliklerine nüfuz ederek Kur’an’a ulaşmamız mümkün. Onun için ehl-i […]

TÜRBE ZİYARETİ NASIL YAPILIR?

Ziyaretçi, Türbe girişinde, yatır bölümünden önceki ayakkabılarını çıkanr, eşiğine niyaz eder. Sonra ayağa ayaklarını mühürler ve şu tercümanı okur: “B’ismi Şah Allah Allah! Es-selam ey mihriban-ı bargah-i Kibriya girişte kalkar, Es-selam ey cansiperan-ı tarık-ı evliya Es-selam ey sahiban-ı abd-ü ikrar-ı mezid Es-selam ey tabian-ı şer-i pak-i Mustafa! Ber-cemal-i Muhammed, Kemal-i İmam Hasan ve İmam Hüseyin, […]

Kurban Tekbiri

Kurban-ı Halil Rehberi ve delili Cebrail Celil Canı ve niyeti Hz. İsmail Tekbir ederim: Allahü Ekber… Allahü Ekber… . Lâ İlâhe İllallahü Vallahü Ekber. Allahü Ekber Velillah-il Hamd. “Nasrün min Allahi ve fethün karibün beşşiril mü’miniyne” Ya Muhammed, Ya Ali.” Lâ Feta illâ Ali Lâ seyfe illâ Zülfikar Türkçesi: “Maddi ve manevi Hakk yolunda ki […]

Sofra Gülbengi

Sofraya otururken edilen dua: B’ismişah Allah Allah Evvel Allah diyelim, Kadim billah diyelim, Geldi Hak lokması hak versin biz yiyelim Gerçeğin demine hü diyelim Hü. Lokma yedikten sonra edilen dua: B’ismişah Allah Allah Elhamdülillah Elhamdülillah Sümme Elhamdülillah Nimeti Celil bereketi Halil Şefaati Resul inayeti Ali Himmeti Hacı Bektaşı Veli Bu gide ganisi gele Hak Muhammed […]

Muharrem Oruca niyet etme – Oruç açma duası

Muharrem Oruca niyet etme B’ismişah Allah Allah Er Hak Muhammed Ali aşkına, İmam Hüseyini Kerbelanın aşkına susuzluk orucu niyetine, On İki İmamlar aşkına, Alemler’in Rahmeti Muhammed Mustafa’nın şefaatına, Yüce Allah’ın rızasına Muharrem orunu tutmaya niyet eyledim İmam Hüseyin ve Kerbela şehitleri aşkına yüce Rabbim kabul eyleye Allah eyvallah. Oruç açma duası B’ismişah Allah Allah Ey […]

Aşure Gülbanğı

B’ism-i Şah Allah, Allah!.. Yarabbi! Ellerimizi açtık, boynumuzu büktük sana yalvarıyoruz. Dualarımızı dergahı izzetinde kabul eyle. Sana açılan ellerimizi boş çevirme Yarab.. İlahi Yarabbi! Senin rızan için oruç tuttuk, alemlerin rahmeti Muhammed Mustafa’nın ve Ehlibeytin muhabbeti için, matem tuttuk. Oruçlarımızı ve matemimizi kabul eyle Yarab. Rahman ve rahim olan adın yüzü suyu hürmetine, Ehl-i Beyt […]

Gülü de gül’de olan dikeni de cümlesi görür- Canan

Gülü de gül’de olan dikeni de cümlesi görür…Onu dalından kopartır üstüne ten acıtırsa dikenini söker yaratılışını kusur bilmiş endamı ile kopartır onu görünene uçurur konup bülbül olunur ! Dikende var Ol’an gül’ü görebildim mi ? O dikenin gövdenin tamamının Bir olduğu köklerinin toprağın gördüğün bülbül olduğun gülden çok çok daha derin Bir bütün olduğunu canlı […]

Uykuya yatarken okunan dua Gülbank – Uykudan uyanınca edilen Gülbank

Uykuya yatarken okunan Gülbank Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla Yattım Allah kaldır beni rahmetine daldır beni eğer vadem yetti ise iman ile gönder beni. Yattım sağıma döndüm soluma sığındım Allah’ıma, Peygamberime, İmam Ali’ye dinime, imanıma, Pirime Gerçeğe Hü.. Ya Allah Ya Muhammed Ya Ali Uykudan uyanınca edilen Gülbank Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla Ya Muhammed […]

NÂDİ ALİ Duası (Hadis)

NÂDİ ALİ Duası (Hadis) Bismillahirrahmanirrahim.. Nadi Ali’yyen mazharul acaib teciduhu avnen leke fin nevaib li külli hemmin ve gammın seyrenceli Ve bi nur-u azametike Ya Allah!.. Ya Allah!.. Ya Allah!.. Ve bi nur-u nübüvvetike Ya Muhammed!.. Ya Muhammed!.. Ya Muhammed!.. Ve bi nur-u velâyetike Ya Ali!.. Ya Ali!.. Ya Ali!.. Edrikni Ya Fatima!.. Ya Fatıma!.. […]

ÇERAĞ DÜVAZI

CEM’DE CERAĞ UYARANIN OKUDUĞU GÜLBANG “Hayır himmet Pîrim!Çerag-i rûşan, fahr-i dervişan,zuhur-i iman, himmet- piran,Pir-i Horasan, kürşâd-i meydan,Kuvve-ti abdalan kanun-i evliya,Gerçek erenler demine hü.. Çerag-i evliya nuru semavat Ki bu menzildir Ol Tûru münacat Çerag uyanınca kıl nıyazı Muhammed-Ali’ye candan salevat…” Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammed MustafaAllahümme salli alâ Seyyidinâ Aliyye’l Murtaza Allahümme salli alâ Seyyidinâ […]