12 İmamlar ‘a Salavat

Allahümme salli ala seyyidina Muhammed’in ve alâ Âl-i Muhammed

Allahümme sall ala seyyidina nur-i Huda, server-i enbiya Muhammed Mustafa

Allahümme sall ala seyyidina hadice-i kübra ve fatıma-i Zehra

Allahümme sall ala seyyidina şir-i Huda, Şah-ı Merdan İmam Aliyyel Mürteza

Allahümme sall ala seyyidina imam Hasan hulk-ı rıza

Allahümme sall ala seyyidina imam Hüseyin leb-teşne-i Şah-ı şehid-i deşt-i kerbela

Allahümme sall ala seyyidina imam Zeynelabidin masum-i pak

Allahümme sall ala seyyidina imam Muhammed Bakır

Allahümme sall ala seyyidina imam Cafer-i Sadık

Allahümme sall ala seyyidina imam Musa-i Kazım

Allahümme sall ala seyyidina nur-i Horasan, kaşif-i erkan imam Ali Rıza

Allahümme sall ala seyyidina imam Muhammed Taki

Allahümme sall ala seyyidina imam Ali Naki

Allahümme sall ala seyyidina imam hasan-ül Askeri

Allahümme sall ala seyyidina imam Muhammed Mehdi-i sahibu zaman

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir