Levlake levlak lema halaktü’l eflak -Mehmet Özgür Ersan

Levlake levlak lema halaktü’l eflak sözü hadis-i kutsi midir?

Manası:”Sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım”
Resulullahın üstünlüğünü anlamayan veya ona düşman olan yahut hadis-i şeriflere rast gele uydurma diyenler, karşı çıkar.

Âdem aleyhisselam, Arşta gördüğü nurun mahiyetini sual etti.

Âdem aleyhisselam, Arşta gördüğü nurun mahiyetini sual etti. Hak teâlâ buyurdu ki:
(Bu nur, gökte Ahmed, yerde Muhammed denilen, zürriyetinden bir peygamberin nurudur. O olmasaydı, seni de, yer ve gökleri de yaratmazdım.) [Mevahib-i ledünniyye] Allahü teâlâ yine buyuruyor ki:
(Ya Âdem, Muhammed aleyhisselamın ismi ile her ne isteseydin, kabul ederdim.
O olmasaydı, seni yaratmazdım.) [Hakim]

(Ey Resulüm, İbrahim’i Halil [dost], seni de Habib [sevgili] edindim.

(Ey Resulüm, İbrahim’i Halil [dost], seni de Habib [sevgili] edindim. Senden daha sevgili hiç bir şey yaratmadım. Senin, benim indimdeki yüksek derecenin bilinmesi için dünyayı ve dünya ehlini yarattım. Sen olmasaydın, kâinatı yaratmazdım.) [Mevahib-i ledünniyye] Hadis-i şeriflerde de buyuruluyor ki:
(Âdem aleyhisselam Cennetten çıkarılınca, ya Rabbi, Muhammed aleyhisselamın hürmetine beni affet diye dua etti.
Allahü teâlâ ise, [ne cevap vereceğini bildiği halde, cevabını da diğer insanların duyması için] “Ya Âdem, onu henüz yaratmadım. Nereden bildin?” buyurdu.
Âdem aleyhisselam da, Arşta “La ilahe illallah Muhammedün Resulullah” yazılı olduğunu gördüm. Anladım ki, şerefli isminin yanına ancak en çok sevdiğinin, en şerefli olanın ismini layık görürsün dedi.
Allahü teâlâ buyurdu ki: “Ya Âdem doğru söyledin. O bana insanların en sevgilisidir. Onun hürmetine dua ettiğin için seni affettim. Eğer Muhammed aleyhisselam olmasaydı, seni yaratmazdım”) [Taberani]

(Allahü teâlâ, İbrahim’i halil edindiği gibi beni de halil edindi.) [Mevahib-i ledünniyye] Şu halde Peygamber efendimiz hem habibdir, hem halildir.
Miracda Allahü teâlâ, Peygamber efendimize
‘Senden başka her şeyi senin için yarattım’

Miracda Allahü teâlâ, Peygamber efendimize, (Senden başka her şeyi senin için yarattım) buyurunca, Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem de, (Ben de senden başka her şeyi senin için terk ettim) dedi. (Mirat-i kâinat)

(Sen olmasaydın kâinatı yaratmazdım) kudsi hadisi, Marifetname’nin ön sözünde, Yusuf-i Nebhani hazretlerinin Envar-ı Muhammediyye kitabının 13. sayfasında ve imam-ı Rabbani hazretlerinin Mektubat’ının 122. mektubunda vardır.
Mektubatın farisi haşiyesinde, bu hadisin Deylemi’nin Firdevsinde bulunduğu bildirilmektedir. Deylemi de, Buhari ve diğer muhaddisler gibi, meşhur ve muteber bir hadis âlimidir.
Mektubat-ı Rabbaninin 3.cildinde, (Sen olmasaydın Cenneti yaratmazdım), (O olmasaydı kâinatı yaratmaz, rububiyetimi izhar etmezdim) kudsi hadisleri de bildirilmektedir.

Velilerin Sırrı;

Ben bir kulumu sevdiğim zaman onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, konuşan dili olurum; benimle duyar, benimle görür, benimle tutar, benimle söyler..>>
{ Hadis-i Kudsi – Buhari-i Şerif }

NİYAZİ MISRİ DİVANINDAN

Varlığın mahveyleyip meydâna gel,
Lâ vü illâdan geçip merdâne gel.
Gel hakÎkat ilmini sen de oku,
Bir kadem bas mekteb-i irfâna gel.
Zulmete Hızr ile gir gevher çıkar,
Âb-ı hayvandan içüp hem kane gel.
Şer-i başa tâç edip İskender ol,
Geç otur taht-ı dile şahane gerek.
Küntü kenzen sırrını duydunsa ger,
Sakla sırrı dime her nâdâna gel.
Vahdetin meydânı sırrı var iken,
Kesret içre girme sen zındâne gel.
Ey Niyâzi baş açık divânesin,
Nice bir divânesin uslâne gel.

“Zulmete Hızr ile gir gevher çıkar”

Tefsirciler Sultanı İbn-i Abbas Hazretleri, “liyabidün”u “liyarifün” şeklinde tercüme etmekle, ayetin batın anlamını ifşa etmişlerdir. Bu durumda çıkan yüce anlam, “biz insanı bizi bilsin diye yarattık,” olmaktadır.

Buna böylece işaret ettikten sonra, ledün deryasının eşsiz dalgıcı, tevhid akidesinin eşsiz kâşifi, Şeyhü’l Ekber Muhyiddin Arabi Hazretlerinin Fütuhatü’l Mekkiye’sinin 664. Babında da aynı mesele anlatılmaktadır.

15th August, Mehmet Özgür Ersan tarafından yayınlandı

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir