2.Hak

Salt cemaline gark olmuşum
Tenezzül eyle ey Sultanım
Ululuğunla vasıl olayım
Vücut sensiz ey Sultanım
Elim kolum nasıl bulsun
Gövdemde ağrıyan yerini
Bende ne varsa sen bilirsin
Bu beden denen camide
Salatta sen cemde sen halvette sen olmuşsun
Sen ben ben sen sen olmuşum
Vahid olandan vahit çıkar
Kesrete düşmüş bu bedenden ne çıkar
Senin ummanında olmakta bir olmamakta
Zahiri batını sen cevherü hem araz
Ahad sen vahit sen
Velayet sen nübüvvet sen
Bu araç yalnız beden
Şeş cihetten dünyayı izler olmuşsun
Ey Yesari bu beden senin sanma
Dalgalanıp mağrur gezme
Her şeyi bir sebebi var


Mehmet Özgür Ersan (Yesari Abdal) 25.01.2018 üsküdar

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir