HIZIR ORUCU TUTULMA TARİHİ:

Hızır orucu ne zaman tutulacak 2021 sorusunun yanıtı belli oldu.

Hızır Orucu 2021 bu yıl 9-10-11 Şubat 2021 tarihleri arasında tutulacak.

Hızır orucu 3 gün sürecek. 11 Şubat 2021 Cem yürütülecek.

Ya Allah Ya Hu
Bismişah Allah Allah

Sevgili Canlar Hızır Orucu şöyle hesaplanır. Oruç mutlaka Şubat ayında tutulur. Şubatın ikinci haftası ve perşembe günü Cem yapılacak şekilde yapılır. Ayrıca Baba hesabına göre de şubat ayına girilmesi gerekir.


Yani bu durumda aşağıdaki tarih kesin tarihtir. 13-15 Şubat 2018’dir.Bu üç gün tutanlar için 7 gün tutacaklar 9 Şubatta başlayacak.


Aşk ı muhabbetlerimle

HIZIR ORUCUNUN ALEVI BEKTAŞİ TOPLUMUNDA

Bir gün Hz.Hasan ve Hz.Hüseyin (Allah ın selamı onlara olsun)
hastalandılar. Anneleri Hz.Fatima(s.a) Hz.Muhammedin (s.a.a)yanına gidip durumu anlattı. Hz.Muhammed Cebrailin vahyi ile kızı Hz.Fatimaya, kendisinin ve eşi olan Hz.Ali nin üç gün Allah rızası için oruç adamalarını söyledi.

Hz.Ali ve Hz.Fatima ile yardımcıları Fıdda da üç gün oruç adak ettiler. Hz.Hasan ve Hz.Hüseyin efendilerimiz iyileşince orucu tutmaya başladılar. İlk gün iftar edecekleri vakit kapıya bir yoksul geldi ve acım dedi. Hz.Ali benim payıma düşeni ona verin dedi.

Bunun üzerine Hz.Fatima, Hz.Hasan, Hz.Hüseyin ve Fıddadapaylarını gelen yoksula verdiler. iftarlarını sadece suyla açtılar

İkinci günün akşamı yine iftar vakti geldiğinde bu defa kapıyabir yetim geldi. Aynı şekilde hepsi birşey yemeden sofrayı olduğu gibi gelen yetime verdiler. Üçüncü günü ise iftar vaktibir esir geldi. Ve bu günde hepsi yemeklerini gelen esire verdiler.


Böylece üç gün adak (nezir) orucunu sadece suyla açtılar.


Ve bunun üzerine Kuranı Kerimin şu ayetleri peygambere geldi. Adaklarını yerine getirir onlar ve şerri, her yanı saran, kaplayan günden korkarlar * Ve ona ihtiyaçları olduğu haldeyemeklerini yoksula ve yetime ve esire verirler, onları doyururlar * Sizi, ancak Allah rızası için doyurmadayız ve sizden istemeyiz ne bir karşılık, ne bir şükür *
Şüphe yok ki biz, suratları astıran, azabı pek şiddetli olan gün, Rabbimizden korkarız * Derken Allah da korumuştur onları, bugünün şerrinden ve yüzlerine bir parlaklık, gönüllerine bir sevinçtir, vermiştir * Dehr(İnsan süresi 7-11


Rivayetlerde o üç gün gelen zatların Hz.Cebrail, Hz.Mikail veHz.İsrafil olduğu geçer. Yüce Rabbimiz bu vasıtayla Ehli Beytin üstünlük dercesini insanlara hatırlatmak ister.
Biz Alevilerde ise kapıya gelen o şahsın Hızır (a.s) olduğu bilinir. Ve bu yüzden bunu Hızır orucu olarak adlandırmışız.
Üç gün Allah rızası için bizde oruç tutarız .


HIZIR ORUCU RÜYASI NEDİR NASIL GÖRÜLÜR:

3 gün boyunca normal oruç tutulur, ancak hiç bir zaman su içilmez. Meşrubatı aşırıya kaçırmadan içilebilir. Kimseye söylenmemesi durumunda daha iyi olduğu söyleniyor.
günün sonunda su içmeden yatarken niyet edilip yatılırsa rüyada
size biri su verecek. İşte o su veren kişi sizin evleneceğiniz
kişidir.

Gerçekler demine Aşk ile huuu ya dostlar


HIZIR ORUCU DUASI:

Oruca başlarken niyet, sonlandırırken ise açma
gülbangı okunur:


“Bismişah… Allah Allah
Yaradan Allah, Nübüvvet-i Muhammed, Velayet-i Ali aşkında,
dertlerimize derman, hastalarımıza şifa, dilden dileklerimiz, gönülden
muratlarımız için, dara, zora yetişen Hızır için, Hızır orucu tutmaya
niyet ettim.
Gerçeğe Hû! Eyvallah, Allah Allah…”

HIZIR CEMİ GÜLBANGI


Tende ve Canda kendini var eden
Hakkın adıyla
B’ismişah Allah Allah!”
Ateşten, havadan, sudan ve topraktan var oldum.
Doğdum 7 âlem, 3 atadan.
Hu dedim gerçekler aşkına!
Anam yer, babam yağmurdur kal-u beliden beridir.
Ateşten Ateşe, Havadan Havaya,

Sudan suya Topraktan toprağı
Can cana doğru, nur ile geldim
Durdum divana, uydum meydana.
Can cana. Can didara.
Ya Hızır!
Sen her yerde hazır olansın!..
Her cana nazar olansın!..
Niyet ettik darına durmaya.
Çerağımızı yandırmaya.
Dört kapı, dört çıra hakkı için ola.
Hakk katında şefaat bula.
Hanemiz şenlik ola, rızkımız bereketli ola.
Cümle canlara nasip gide.
Ocağımız, çerağımız sönmeye.
Hanemizden taş, gözlerimizden yaş dökülmeye.
Varlığımız, dirliğimiz daim ola.
Muhabbetimiz eksik olmaya.
Üçlerin, beşlerin, Kırkların hakkı için ola.
On dört masumu pak,
On yedi kemerbest efendilerimizin katarından ayrılmayalım
Akşamlar hayır ola.
Hayırlar fethola.
Münkir münafık berbat ola, zalimler tarumar ola.
Delillerimiz yolumuzu ışıda.
Dil bizden kerem Hünkâr Hacı Bektaş Veli Efendimizden ola.
Gerçeğe Hü!”

HIZIR ORUCU NEDİR:

Nuh Peygamber’in gemisi fırtınaya tutulmuş, halk feryat edip Yetiş ya Hızır, Bizi Kurtar diyerek dua etmişler. Allah tarafından duaları kabul olunur ve fırtına diner. İşte o zaman yüce
Allah’a şükür orucu olarak 3 gün oruç adanmışlar. Bu oruç o günden, bu
güne kadar önemini hiç kaybetmeden tutula gelmiştir ki, yüce Allah
insanların dar günlerinde yardımcısı ve gözcüsü olsun. Hızır orucu
eski (Rumi) takvime göre 31 Ocak-2 Şubat arası 3 gün tutulurdu.
HZ. HIZIR İNANCI: Tasavvufçulara göre Hz. Musa zahir ilmini, Hz. Hızır
da Batın ilmini (Hakikat) temsil eder. Dört kapının son halkası
hakikattir. Hz. Hızır Allah tarafından sunulup, kalbe yerleştirilen
Ledün İlmini Hz. Musa’ya vermekle ona mürşitlik etmiştir.
Ledün İlmi: Tanrısal gizleri ve gerçekleri kavramaya çalıştığı bilgidir.
Hz. Musa, peygamber olmasına rağmen, Allah dostu olan bir kul olan
Hızır’ın bildiklerini bilmiyordu. Burada ilmi sınırsız olduğu,
bilinmeyen çok şeyin varlığı ispatlanıyor.


KURANDA HIZIR VE MUSA PEYGAMBER AYETDE KISSASI


Kehf Suresi 65 ila 82. ayet mealleri Hz.Musa Peygamber ve Hz.Hızır’ın kıssası

 1. Derken, kullarımızdan bir kul buldular ki, ona katımızdan bir rahmet (vahiy ve peygamberlik) vermiş, yine ona tarafımızdan bir ilim öğretmiştik.
 2. Musa ona: Sana öğretilenden, bana, doğruyu bulmama yardım edecek bir bilgi öğretmen için sana tâbi olayım mı? dedi.
 3. Dedi ki: Doğrusu sen benimle beraberliğe sabredemezsin.
 4. (İç yüzünü) kavrayamadığın bir bilgiye nasıl sabredersin?
 5. Musa: İnşaallah, dedi, sen beni sabreder bulacaksın. Senin emrine de karşı gelmem.
 6. (O kul Eğer bana tâbi olursan, sana o konuda bilgi verinceye kadar hiçbir şey hakkında bana soru sorma! dedi.
 7. Bunun üzerine yürüdüler. Nihayet gemiye bindikleri zaman o (Hızır) gemiyi deldi. Musa: Halkını boğmak için mi onu deldin? Gerçekten sen (ziyanı) büyük bir iş yaptın! dedi.
 8. (Hızır Ben sana, benimle beraberliğe sabredemezsin, demedim mi? dedi.
 9. Musa: Unuttuğum şeyden dolayı beni muaheze etme; işimde bana güçlük çıkarma, dedi.
 10. Yine yürüdüler. Nihayet bir erkek çocuğa rastladıklarında (Hızır) hemen onu öldürdü. Musa dedi ki: Tertemiz bir canı, bir can karşılığı olmaksızın (kimseyi öldürmediği halde) katlettin ha! Gerçekten sen fena bir şey yaptın!
 11. (Hızır Ben sana, benimle beraber (olacaklara) sabredemezsin, demedim mi? dedi.
 12. Musa: Eğer, dedi, bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana arkadaşlık etme. Hakikaten benim tarafımdan (ileri sürebilecek) mazeretin sonuna ulaştın.
 13. Yine yürüdüler. Nihayet bir köy halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçındılar. Derken orada yıkılmak üzere bulunan bir duvarla karşılaştılar. (Hızır) hemen onu doğrulttu. Musa: Dileseydin, elbet buna karşı bir ücret alırdın, dedi.
 14. (Hızır) şöyle dedi: “İşte bu, benimle senin aramızın ayrılmasıdır. Şimdi sana, sabredemediğin şeylerin içyüzünü haber vereceğim.”
 15. “Gemi var ya, o, denizde çalışan yoksul kimselerindi. Onu kusurlu kılmak istedim. (Çünkü) onların arkasında, her (sağlam) gemiyi gasbetmekte olan bir kral vardı.”
 16. “Erkek çocuğa gelince, onun ana-babası, mümin kimselerdi. Bunun için (çocuğun) onları azgınlık ve nankörlüğe boğmasından korktuk.”
 17. (Devam etti” Böylece istedik ki, Rableri onun yerine kendilerine, ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin.”
 18. “Duvara gelince, şehirde iki yetim çocuğun idi; altında da onlara ait bir hazine vardı; babaları ise iyi bir kimse idi. Rabbin istedi ki, o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet olarak hazinelerini çıkarsınlar. Ben bunu da kendiliğimden yapmadım. İşte, hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur.”

Mehmet Özgür Ersan (Yesari Abdal Çelebi )

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir