72 Kerbela Şehitleri Kimlerdir?

Kerbela olayı, Hicret’in 61. yılında, Arap aylarının ilki olan Muharrem ayının 10. gününde olmuştu. Bu günün adı Aşura idi.

Kerbela olayının acısı günümüze kadar unutulmadı.3 Kasım 2014 günü Kerbela olayının 1334. yıldönümü.

Dördüncü Halife olan Ali, 661 yılında bir Harici tarafından öldürüldüğünde, Ali taraftarları oğullarından Hasan’a biat etmişlerdi. Halifeliğin kendi hakkı olduğu iddiası ile Ümeyyeoğullarından Muaviye ise hemen bir ordu toplayıp Hasan’ın üzerine yürümüştü.

Hz.Hasan halkının kırılmasını engellemek için bazı şartlarla halifeliği Muaviye’ye bırakmaya razı olmuştur. Böylece 89 yıl sürecek olan Emevi dönemi başlamıştı.

Aradan 8 yıl geçmişti ki, Muaviye, Hasan’ın karısı Cude’yi, eğer kocasından kurtulursa, “ilerde halife olacak” dediği Yezid’le evlendireceğini söyledi. 669 yılında Cude kocası Hasan’ı zehirledi.

Aradan 11 yıl daha geçti. 6 Mayıs 680 günü, Muaviye öldü. Halifelik mücadelesi yeniden alevlendi. Hüseyin, Yezid’in halifeliğini tanımadı ve destek sağlamak için Mekke ve Medine’ye ardından da davet üzerine Kufe’ye doğru yola çıktı.

Kafile, çoğu ‘Ehl-i beyt’ten yani Peygamber’in hanesinden 72 erkek ile kadınlar ve çocuklardan oluşuyordu. Yarı yolda Hüseyin, Yezid’in Kûfe’ye Ubeydullah bin Ziyad’ı vali olarak atadığını, Ubeydullah’ın Hüseyin’in Kufe’ye elçi olarak gönderdiği amcaoğlu Müslim bin Akil’i öldürttüğünü, Kufelilerin savaşmaktansa itaat etmeyi yeğlediklerini öğrendi.

Buna rağmen yoluna devam etti. Kafile, Bağdat’ın 80 kilometre güneybatısında ve Fırat’ın 25 kilometre kadar batısında olan Kerbela denilen mevkide kamp kurmuştu ki, etrafları Ömer bin Sa’d komutasındaki birlikler 30 bin arasında değişiyor tarafından sarıldı.

Sa’d, Hüseyin’den Yezid’e biatını etmesini istedi. Hüseyin bunu reddedince, on gün boyunca Hüseyin ve yanındakilere yemek ve su verilmedi. Bu on gün içinde 70 erkek peyderpey çarpışmalarda öldürüldü. 10. gün Hüseyin, altı aylık oğlu Ali’yi kucağına alıp Sa’d’ın karşısına çıktı ve oğluna su istedi. Cevap, küçük Ali’nin okla öldürülmesi oldu.

Ardından Hüseyin’in de savaşarak öldürüldü. Rivayete göre 33 mızrak yarası, 34 ok yarası ve sayısız darbe izi vardı vücudunda. Hüseyin öldürülmekle kalmadı, kafası kesildi, kesik kafası önce tekmelendi, ardından bir mızrağa takıldı. Başsız vücudu yarı çıplak bırakıldı.

Bu dramatik olay, geleneğe göre, Hicret’in 61. yılında, Arabi ayların ilki olan Muharrem ayının 10. gününde olmuştu. Bu günün adı Aşura idi. Ardından değerli mallara el kondu, çadırlar yakıldı, kadınlar zincirlenerek önce Kufe’ye sonra Şam’a götürüldüler.

Hz. Zeynep’in Yezit’in sarayını çınlatan direnişi ve Kufe halkının huzursuzlukla saraya hücumu sonrası Kadınlar ve çocuklar salınıp Medine’ye gönderildiler.

Günümüze kadar Kerbela olayının acısı günümüze kadar unutulmadı.

72 kerbela şehitleri

1-Riyah oğlu Hür
2-Hür oğlu Ali Har
3- Gülam Hür (Hür’ün Kölesi)
4-Riyah oğlu Misab
5-Amr Kalbi oğlu Misab
6- Hasin Hamedan oğlu Berir
7-Kelbi Vehep
8-Halit oğlu Ömer
9- Ömer oğlu halit
10-Hanzala oğlu Sait
11-Abdullah Muhyi oğlu Ömer
12-Malik oğlu Vakkas
13-Ubeyt oğlu Serih
14- Azerbaycanlı Avsene oğlu Müslüm
15-Azerbaycanlı Müslüm oğlu Mahmut
16-Rafi oğlu Hilal
17-Abdullah Yezni oğlu Mahmut
18-Müslüm Mezani oğlu Abdurrahman
19-Urve oğlu Yahya
20-Enes oğlu Malik
21-Muta oğlu Ömer
22-Utbe oğlu Haşim
23-Aliyel Mürteza oğlu Fazıl
24-Mezahir oğlu Habib
25-Mahir oğlu Hamza
26-Muhacir cahi oğlu Zeyt
27-Makel oğlu Enes
28-Hasan oğlu Zahir
29-islam Ordusu Müezzini Cafer
30-Haris oğlu Yusuf
31-Utbe oğlu Malik
32-İmam Zeynel Abidin’in evinde hizmetçi olan Faris
33-sad oğlu Hanzala
34-Ziyat Saubi oğlu Zeyt
35-Abdullah oğlu Sad.
36-Haris oğlu Cebave
37-Cebave oğlu Ömer
38-Miktat oğlu Muhammed
39-Deccane oğlu Abdullah
40-Hz. Ali’nin kardeşi Gulam Haydar oğlu Saad
41-Rabia oğlu Kays
42-Seyit oğlu Sit
43-Farrat oğlu ömer
44- Hammad oğlu Müslüm
45- Müslüm Akiyl oğlu Abdullah
46-Abdullah oğlu Muhammed
47-Seraip Meczubi oğlu Abdurrahman
48-Avf oğlu Muhammed
49-Avf oğlu Avni
50- Müskül Akiyl oğlu Abdullah
51-İmam hasan oğlu Abdullah
52-Enes oğlu Muhammed
53-Deccane oğlu Saad
54-İmam Hüseyin’in hizmetçisi Firuzen
55-İmam Hasan oğlu Kasım
56-Aliyel Murtaza oğlu Bektaş
57-Aliyel Murtaza oğlu Osman
58-Aliyel Murteza oğlu Avni
59-Aliyel Murteza oğlu Abdullah
60-Aliyel Murteza oğlu Abbas
61- İmam Hüseyin oğlu Ali Ekber
62- İmam Hüseyin oğlu Ali Asgar
63-İmam Hüseyin oğlu Aliyel Mürteza
64-Müslüm Akiyl oğlu Müslüm
65-Müslüm oğlu Muhammed
66-Müslüm oğlu İbrahim
67-Müslüm’ün Zindan arkadaşı olan Meskur
68-Hz. Ali’nin arkadaşı Urve oğlu Mekkeli Hani
69-Kesiyr oğlu mahmut Muhammed
70-kesiyr oğlu Muhammed
71-Arabi oğlu kays
72- Basra’da şehit olan Golam Salman

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir