Alevilik Bektaşilik Kızılbaşlık

Mustafa Kemal-Ahmet Cemalettin Çelebi Efendi-Başköylü Hasan Efendi

Doğu Ocakları dahil Alevi Bektaşi toplumu bir bütün olarak Kurtuluş Savaşına Destek Vermiştir Mustafa Kemal ve Ahmet Cemalettin Efendinin Hacıbektaş görüşmesinde,en ilgi çekici konuşmayı daha sonraki yıllarda, Cemalettin Çelebi’ninküçük kardeşi olan Veliyettin Çelebi şöyle açıklamıştır:“Başbaşa konuşmalarının bir yerinde Cemalettin Çelebi, Mustafa KemalPaşa’ya diyor ki: ‘Paşa Hazretleri, cesaretli ve basiretli idarenizdeTürk milletinin düşmanı kahredeceğine inancım sonsuz. Yüce […]

Alevî Bektaşilerin Türbe Ziyareti Kur ‘anda var mıdır?-Mehmet Özgür Ersan

O gün biz bütün insanları önderleri ile birlikte çağırırız.İsra Süresi 71. AyetBenim Nebilerim velilerim ölmez. Onlar kaynaktır. Allah’ın kulları onlardan kafur(bilgi) içerler. Veliler de o sevgiyi kullara akıtır.Dehr(İnsan) Suresi 5-6 AyetVelilerin Allah Dostlarının peşinden gidenler kurtuluşa ereceklerdir.Yunus Süresi 62-63-64 AyetMehmet Özgür Ersan Yesari Abdal Çelebi

Hacı Bektaş Veli, Seyyid Mahmud Hayrani, Uçan Kaya

Akşehir’de, Seyyid Mahmud Hayrani adlı biri vardır. Bir arslanın üzerinde, elinde kamçı gibi kullandığı bir yılan ve yanında üçyüz Mevlevi dervişle Hacı Bektaş Veli’yi ziyaret amacıyla yola çıkar. Haberi alan Hacı Bektaş Veli, “Bu kimse canlı varlıklara binmiş geliyor, bizde cansıza binelim.” der. Kızılca Halvet yakınında bir kızıl kaya vardır. Hacı Bektaş, kayaya tırmanır ve yürümesini […]

sabah gülbangı – abdal yesari çelebi

Destur Ya Hazreti Pîr’im… Bismişâh Allah Allah! Sabahlar hayrola, hayırlar fethola, meydan âbâd ola, sırlar mestûr ola, gönüller mesrûr ola, fakir fukara ma’mur ola, Hakk Muhamed Ali yardımcımız bekçimiz, gözcümüz ola. On iki İmamlar, On dört Mâsum-u Pâklar, On yedi Kemerbest Efendilerimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli ve Balım Sultan Efendilerimiz yardımcımız, iki cihanda yol gösterenimiz […]

HÜNKÂR HACI BEKTAŞ VELİ ‘NİN AMASYA’LI AŞIK FEDAYİ BABAYA ÖĞÜT VE NASİHATI

Gelecek kaza belayı ,Affeder PerverdigârZikreyle bari Hüdayı, Say edip leylü nehar Özünden taati koyma, Halkın kavgasına uymaEşitip sözlerin duyma, Şer işlerden alma haber Bet feyilden içtinap et, Hâdi-ler menziline yedHakkın doğru yoluna git , Muin ola gani Gâffar Varma cahiller yanına , Sakın el sunma honunaİnanma ahd-ü peymanına , Ukubetten eyle hezar Uslu kamil ile […]

B’ İsmi Allah Rahman -ı Rahim

B’ İsmi Allah Rahman -ı Rahim “Yunan mitolojisine göre insanlar dört kol, dört bacak ve iki yüzü olan bir kafa ile yaratılmıştır. Güçlerinden korkan Zeus onları ikiye ayırır ve onları hayatları boyunca diğer yarılarını aramaya mahkum eder.”Diğer yarını bulduğunda “aşk” sizi birlikte tutar, birbirinizi tamamlarsınız. Yunan mitolojisi değil ki bu. düpedüz yaratılış …Adam böyle bir […]

Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin Eserlerinde Hz. Ali

Makâlât Hacı Bektaşi Veli’ye atfedilen önemli eserlerden biri Makâlât’tır. Farklı nüshaları bulunan eserin16 burada basımı yapılan nüshası Hacı Bektâş ilçesindeki Hacı Bektaşi Veli’nin kendi adına izafe edilen dergâhta okunduğu kabul olunan nüshadır.17 61 ve istinsah tarihi olmayan eser, harekeli nesihle yazılmış, yazı karakteri bakımından da XVI. Yüzyılda yazılmış olduğu kabul edilen nüshalara benzediği ifade edilmektedir.18 Eserde […]

Torbamıza ilmi koyup geldik bu hana canlar- Abdal Yesari Çelebi

Hepimizin sesi doğaya iner dil ile kodlarDoğaya inen ses doğayı koklar lisan ileİnsanın, insan sistemi olarak doğayı kodlayıpİnsan sistemi olarak kontrol edişidir herşey Herkes herkesi dilleyemez ama dinleyebilirBizler çarık çıkararak dünyaya inenlerizÇarık nedir bilir misiniz ey can ?Herkeste ki kil ve kumun kiridir çarık Biz kili ve kumu kodlayarak koklayarakHerkesin kendini dileyebilmesi içinTorbamıza ilmi koyup […]

Ahmet Cemalettin Çelebi Efendi (1863 – 1922)

“Seyit Cemalettin kutup postunda Ehli beytin nûru döner üstünde Haktan gelen yeşil ferman destinde Şanında okunan furkana yandım” Cemalettin Çelebi Efendi (Ahmet Cemalettin Ulusoy).  Hacı Bektaş Veli’nin soyundan gelen Çelebi ailesindendir. 1863’te (Rumi 1279) Hacıbektaş’ta doğdu. Bir başka kaynakta 1862 yılında Hacı Bektaş’ta doğduğu yazılmaktadır.[1] Babası Feyzullah, annesi Fatma Kenziye’dir. Ahmet Cemalettin Efendi Feyzullah Çelebi’nin […]

Hacı Bektaş Veli Evlatları Çelebi Hüseyin Fevzi Efendi (Ulusoy)

Pir Hüseyin Fevzi Efendi (1886-1928), Veliyettin Çelebi’nin büyük oğludur. Doğum günü anası Hatice İmam Hüseyin’i rüyasında gördüğü için onun adı konulmuştur. İmam Hüseyin’in adını taşıması itibariyle yakın ve uzak çevrelerde çok saygın bir kişiliği vardı. Sakin ve münzevi tabiatlı olan Hüseyin Fevzi, genç yaşında Tokat’ta ölmüş ve orada toprağa verilmiştir. (Pir Dergahından Nefesler A.Celalattin Ulusoy […]