Alevilik Bektaşilik Kızılbaşlık

Bektaşi Tarikatının Tarikatı Aleviyye Nazeni Bektaşiye ‘nin Tarihinin Beş Evresi

Birinci Dönem: Hünkar Hacı Bektaşi Veli dönemiHünkar Hacı Bektaş Veli hayatta iken kendi adına elbette bir tarikat ismi bulunmasa da Halifelerine Bektaşi denmeye başlanmış tarikat Halifeleri eliyle Ahiler Gaziler Abdallar eliyle çok büyük bir alana yayılmıştır. Hünkar Hacı Bektaş Veli Dergahında hayatta iken Hünkar Karahöyük teki dergah ve tekkede taç hırka çerağ sofra alem ve […]

Yeniçeri Gülbankı

Gülbenk-i Muhammedi Allah Allah, illallah! Celil-i Cebbar, Mu’in-i Settar, Haliq’ul-leyl-i ve’n-nehar, La yezal-u Zü’l-celal, Bir Allah Erin erliğine, Allah’ın birliğine, Küffar-ı haksarın körlüğüne Şevketlü, Mehabetlü, Padişah-ı alem-penah Hazretlerinin eyyam-ı devletine, Bir Allah Evveli gaza, Ahiri gaza, Kasd-ı a’da, Kuvvet-i enbiya, Resul-ü Kibriya, Habib-i Hüda, Hazret-i Muhammed el-Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aşkına Bir Allah Evveli […]

Yeniçeri Ocağı’nın Bektaşiliği ve Hünkar Hacı Bektaşi Veli Bağlantısı

Mü’miniz Kalubela’dan beriHakkın birliğini eyledik ikrar;bu yola vermişiz seriNebimiz vardır Cenab-ı Ahmed-i Muhtar;ezelden beru mestaneleriz,Nur-ı Ilahide pervaneleriz.Bir bölük bu cihanda divaneleriz,sayılmayız parmakla,tükenmeyiz kırılmakla,taşramızdan sormakla,kimse bilmez halimiz.On iki imam on iki tarikcümlesine dedik beli,üçler, yediler, kırklarnur-ı nebi Kerem-i Alipirimiz Sultan Hacı Bektaş-ı Veli.”(1) Osmanlı ordusunun kalbi(2) olan Yeniçeri Ocağı Piri olarak Hünkar Hacı Bektaşi Veli’yi kabul […]

Atatürk’ün Emir Eri Bekir Çavuş-Mehmet Özgür Ersan

Atâtürk, komuta ettiği binlerce asker içinden, Bekir (Bektasi: adlı bir askeri emir eri olarak seçmiştir. Bekir (Bektaş) Çavuş, Çorum, Alaca (Hüseyinabad) ilçesi Akviran köyündendir. O Alevi’dir ve Türkiye Birlik Partisi Genel Başkanlığı’nı ve Sosyal Demokrat Halkçı Partisi Genel Sekreterliği’ni yapan Mustafa Timisi’nin kayınpederidir. Atatürk yaşamının sonuna değin Bekir Çavuş’u yanından asla ayırmamıştır. Cumhurbaşkanı olduktan sonra […]

Hünkar Hacı Bektaşi Veli ve İki Kadıncık Ana- Mehmet Özgür Ersan

İlki İdris Hoca ile Kutlu Melek’in kızı Fatma Nuriye’dir. Hünkar Hacı Bektaşi Veli Kadıncık Ana -Fatma Nuriye ile evlenmiştir. IIkinci Kadıncık Ana ise Hünkar Hacı Bektaş Veli’ yi Güvercin donunda Anadoluya gelirken Gözcü Karaca Ahmet’in topladığı Urum Erenlerinin meclisinde selamlayan Seyyid Nurettin Kızı Fatma Bacı ile de evlenip. Çocukları Şadi, Mahmut ve Seyyit Ali Kızıldeli […]

Mustafa Kemal-Ahmet Cemalettin Çelebi Efendi-Başköylü Hasan Efendi

Doğu Ocakları dahil Alevi Bektaşi toplumu bir bütün olarak Kurtuluş Savaşına Destek Vermiştir Mustafa Kemal ve Ahmet Cemalettin Efendinin Hacıbektaş görüşmesinde,en ilgi çekici konuşmayı daha sonraki yıllarda, Cemalettin Çelebi’ninküçük kardeşi olan Veliyettin Çelebi şöyle açıklamıştır:“Başbaşa konuşmalarının bir yerinde Cemalettin Çelebi, Mustafa KemalPaşa’ya diyor ki: ‘Paşa Hazretleri, cesaretli ve basiretli idarenizdeTürk milletinin düşmanı kahredeceğine inancım sonsuz. Yüce […]

Alevî Bektaşilerin Türbe Ziyareti Kur ‘anda var mıdır?-Mehmet Özgür Ersan

O gün biz bütün insanları önderleri ile birlikte çağırırız.İsra Süresi 71. AyetBenim Nebilerim velilerim ölmez. Onlar kaynaktır. Allah’ın kulları onlardan kafur(bilgi) içerler. Veliler de o sevgiyi kullara akıtır.Dehr(İnsan) Suresi 5-6 AyetVelilerin Allah Dostlarının peşinden gidenler kurtuluşa ereceklerdir.Yunus Süresi 62-63-64 AyetMehmet Özgür Ersan Yesari Abdal Çelebi

Hacı Bektaş Veli, Seyyid Mahmud Hayrani, Uçan Kaya

Akşehir’de, Seyyid Mahmud Hayrani adlı biri vardır. Bir arslanın üzerinde, elinde kamçı gibi kullandığı bir yılan ve yanında üçyüz Mevlevi dervişle Hacı Bektaş Veli’yi ziyaret amacıyla yola çıkar. Haberi alan Hacı Bektaş Veli, “Bu kimse canlı varlıklara binmiş geliyor, bizde cansıza binelim.” der. Kızılca Halvet yakınında bir kızıl kaya vardır. Hacı Bektaş, kayaya tırmanır ve yürümesini […]

sabah gülbangı – abdal yesari çelebi

Destur Ya Hazreti Pîr’im… Bismişâh Allah Allah! Sabahlar hayrola, hayırlar fethola, meydan âbâd ola, sırlar mestûr ola, gönüller mesrûr ola, fakir fukara ma’mur ola, Hakk Muhamed Ali yardımcımız bekçimiz, gözcümüz ola. On iki İmamlar, On dört Mâsum-u Pâklar, On yedi Kemerbest Efendilerimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli ve Balım Sultan Efendilerimiz yardımcımız, iki cihanda yol gösterenimiz […]

HÜNKÂR HACI BEKTAŞ VELİ ‘NİN AMASYA’LI AŞIK FEDAYİ BABAYA ÖĞÜT VE NASİHATI

Gelecek kaza belayı ,Affeder PerverdigârZikreyle bari Hüdayı, Say edip leylü nehar Özünden taati koyma, Halkın kavgasına uymaEşitip sözlerin duyma, Şer işlerden alma haber Bet feyilden içtinap et, Hâdi-ler menziline yedHakkın doğru yoluna git , Muin ola gani Gâffar Varma cahiller yanına , Sakın el sunma honunaİnanma ahd-ü peymanına , Ukubetten eyle hezar Uslu kamil ile […]