Canan

Sen rahmet diyip feryâd edersinde sesin duyulmaz mı sandın – Canan

Sen rahmet diyip feryâd edersinde sesin duyulmaz mı sandın …Hem gökyüzünden ,hem manadan bir de üstüne al bakalım görününden,zâhirden olunca … Bu canda böyle Âşk,Âşk,Âşk diye illaÂşk Olsun diye çırpınır son nefesine kadar …Bazı hâller anlatılmaz yaşanır … Çıktım ıslanmaya yağmuru tenim ile ruhum ile hissetmeye …Bir baktım kapıda postacı o da ıslanmış merdivene oturmuş […]

Gülü de gül’de olan dikeni de cümlesi görür- Canan

Gülü de gül’de olan dikeni de cümlesi görür…Onu dalından kopartır üstüne ten acıtırsa dikenini söker yaratılışını kusur bilmiş endamı ile kopartır onu görünene uçurur konup bülbül olunur ! Dikende var Ol’an gül’ü görebildim mi ? O dikenin gövdenin tamamının Bir olduğu köklerinin toprağın gördüğün bülbül olduğun gülden çok çok daha derin Bir bütün olduğunu canlı […]

Hayatta tesadüfe yer yok, tevafuk var. Hakkın nasibi vardır. – Canan

Hayatta tesadüfe yer yok, tevafuk var. Hakkın nasibi vardır …Kimi Gör’ür alır kimi hala sorgular…Herkes hizmeti kadar yol alırken müminlere bu yolculuk ise kolaylaştırılır… Kime nerden nasıl nasip verileceğinin hükmünü kul bilemez …Nasip ise her canli yeryüzüne bir hizmet ile gelmiştir ve bu hizmet ile dağıtılır … Tıpkı evren’de var olan parçalar gibi onlarında her […]

Bazen susmak iyidir – Canan Tuncer

Bazen susmak iyidir …Kendi kendin ile gelmek ,gitmek kabuğuna çekilmek bu çekilme ile kabuğu tanımak bu tanışma ile içi bilmek iyidir …Kimi zaman coşmak ben diyip kanatlanmak iyidir …Kanatlar ile ben’liğe düşmeden uçmak yazıdırılana veya verilene benim diye bilmemek sahibin izni ve verdiği lütfu Ol’dugunu bilmek iyidir …Bildiğine ,gördüğüne tevekkül eylemek yanına gelen Güzeli görmek […]

anında olanlar “padişahım ne önemi var giden gider biz sizinleyiz Allah sizi başımızdan eksik etmesin”derler… – Canan

Padişah hazretleri duyarmış ki dün eteğinde dolaşanlar birer,ikişer yanından ayrılırmış …Tabi bu durum hiç hoşuna gitmez …Yanında olan sırtını sivazlayanlara sormuş “ya hu niye böyle olur ,dün benim olan bugün niye dağa,taşa gider kızgın çölde arar,soğuk kayada yatar,başa bize niyazı unuttular “…demiş Yanında olanlar “padişahım ne önemi var giden gider biz sizinleyiz Allah sizi başımızdan […]

İşleten birine girip gelmiş karşıma yazmış özelden bana ateşe secde eder,putlara kapanır- Canan

İşleten birine girip gelmiş karşıma yazmış özelden bana ateşe secde eder,putlara kapanır…Durmazsın imamın arkasında saflara,ibadethanenin yolunu bilmezsin amma orda burda ALLAH kelamı ile dolanırsın der… Bilmem ki acep Kâ’be’yı Beytullah’ta kim yeniden doğmuş …”Ne doğuda ne batı ‘da ne yerde ne gökte beni zikreden kulum ile her daim Bir’im “Kimin Hükmü…Namazın ,secdenin şeklini bile belirtmeyen […]

Müminin gönlü kâbeye benzer.. – Canan

Müminin gönlü kâbeye benzer… Kâbeye varan,ayağı ile yürür … Gönül isteyen yüzü üzere yürüse gerek… Onun için âşıklar yüzleri yere sürerler … Kâbeye gidene kılavuz gerek… Gönüle gitmek için O’nun nazarının kılavuzluğu yeter… Gönüle Allah yoldaş oldu ise … Müminin kendinden içe kendini bulması yeter… Ve hem Kâbede ehram giyerler … Hakkı batıldan seçmek ehram […]

Uyandım sağıma baktım üç lâtif şahıs gördüm … – Canan

Uyandım sağıma baktım üç lâtif şahıs gördüm … -Adınız,makamınız nedir ? Birisi ; Benim adim akıldır…Makamım başta,beyin üstündedir … İkincisi ; Benim adim hayâdir …Makamım yüz üstüdür … Üçüncüsü ; Benim adim ilimdir …Makamım göz içindedir … O ân dedim ki ; -Gelin ! Yerli yerinize girin! yerli yerlerine ait oldukları yere girdiler … Soluma […]

Elemde(üzüntüde) korkusuz bir gönül ile Bir çıkar cenk meydanına – Canan

Elemde(üzüntüde) korkusuz bir gönül ile Bir çıkar cenk meydanına …Önceleri cahil olur kanar dünyanın rengine sonra bu arınış erime ile can fedâ edip arıtıcı olur illââşk ile Ol’ur … Ayetler sıra sıra okunur,okunan âyetler üzerine ilmek ilmek perelerle işlenir O’nun El’i ile boyna takılır …Bu inanılmaz aklın kabul edemeyeceği bu ân’a O’nun nazarında nâzar eyledikleri […]

Yıllar yılı koştu didindi ,çoştu,düştü,çabaladı… Canan

Yıllar yılı koştu didindi ,çoştu,düştü,çabaladı… Sonunda yüce bir müşahedeye nail oldu…O zaman da anladı ki,Cânân’dan uzak sandığı demler (ânlar) bir yanlış görüş imiş …O’na o kadar yakın ,o kadar yakın imiş ki,hemen hemen kendisi O imiş … Meğer orda burda aradığı bu derece kendisine yakın ,yakın dan yakın olmuş ta içinde var imiş bu derece […]