Felsefe

Şiir ve Felsefe

yazmak zaman işidir. şair zamana düşmandır. şair baştan işiyle iveşmek zorundadır. Şiir gerçekliğin nasıl olması gerektiğini buyurur hayata… Yürekten yazılmış şiir gerçekleri yeniden sorgulayandır. Bir tek şiir yürekten yeniden yazılırsa bütün gerçeklik yeniden yazılır. Varolan gerçekliği hayallerin hizasına sokan şiirdir. Dünyanın değerini belirleyen şiirdir. Şiir bir kişinin yeniden düzenlediği bir dünyadır. Felsefe hayallerin gerçeklere egemen […]

Slogan/ düşünce kırıntıları

Güçlü politik sloganlar dünyayı ikiye ayırır; ideolojinin dünyası. Bu sloganlar birlik içinde çalışır, insanları kendi duyarlılıklarının yörüngelerine çekerek sloganın kendilerine ait olduğunu hissertirmeyi amaçlar. Politikacılar mutluluğun cazibesi bir gözlemden kaynaklanır. Danimarkalılar mutluluğun kaynağının sosyal devlette onun sağladı kusursuz sağlık hizmetleri olduğunu savunurlar. Madem ki dış etkiler insanların mutluluğunda bu denli kritik bir rol oynuyor, i […]

Kabala ve Vahdet-i Vücut’taki Diyalektik Öz Antik Yunan’da mı gizli?

Yunanlı Pitagoras (M.Ö. 580–500) öğrencilerini, içrek ve dışrak olmak üzere ikiye ayırmıştı; gizli öğretisini birincilere öğretmişti. Kabala’ya göre de, dinin bir iç’i, bir de dış’ı vardı; gerekli olan dışı değil, içiydi. İlahi Komedya yazarı Dante Alighieri, Aşk Dostları ( Fedeli d’Amore) akımına uymuş Tapınak Şövalyesi olmuştu. Yunus ve Dante’nin yolları aynıydı, kendi içlerindeki sırrı ortaya […]