Deneme

Aşk deryasında seni ararım

Musiki alırım musiki satarım Rüzgarın sesinde Güzel kokularla gelen güzel Gizli polislerden kaçarım Yoksul işçi mahallerinde Ter kokularında emeğin sesin ararım Kocaman nazırlı ellerde Artı değerin izini ararım Tombul yağlı bedenlerden kaçarım Emekçi gecekondularında Cılız sarı benizli çocukları Yoksulluktan zayıflamış o gelinleri ararım Sabahları yıkılmış gecelerin Mamak’ın sokaklarında Ulucanlardaki darağaçlarında Gencecik fidanlar ararım Kimlik ararım […]

Ahmet Cemalettin Çelebi ve Dersim Olayları

Dersim Olayları olmadan Ahmet Cemalettin Çelebi rüyasında görmüş ve Dersim bölgesi Ocaklarını ve Seyyidlerini toplamış Üryan Hızır Ocağı Seyyid Sabur Ocağı ve Derviş Beyaz Ocağı başta olmak üzere Hünkar Hacı Bektaş Veli evladı Seyyid Ahmet Cemalettin Çelebi’ye uyarak onun Doğu Alayına katılmışlar ancak bazı ocaklar katılmadığı gibi anti propaganda yapıp Rus işgalini meşru görecek bir […]

Nefs

Nefs; nefes çar anasır ya da dört ana unsurdan hava yani heva, heves anlamına gelen bizi istek, arzu ile birşeyin peşinden koşturan Hakkın bize emanetidir. Kötü yok edilmesi gereken birşey değildir. İnsan onu istese de yok edemez. Gem vurulması gerekendir. Denge de tutulması gerekendir. Kim nefsini bilir Rabbini bilir Muhammed Mustafa Efendimiz bunu bildirmiştir. Hünkar’ […]

Murat’ın ne ise Vuslat’ın O olacak

Hayat insanın iştiyakı üzre yeniden yeniden kurulan bir anlar bütünüdür. Zaman; bunu insanın idrak ettiği an da, bu anlar bütünün bir dilimidir. Yaşayan bir organizmadır şu koca evren. Bir toz bulutu deyip geçmek biz aciz kulların işidir. Dehre yemin eden Allah acz içindeki kulunun bilmediğini bilir. Ne on bin eli, ne yüz bin eli, ne […]

Mustafa Kemal ve Yeniçeri Kıyafeti

Cemâlin nurunu her yerde gördüm Âlemi muhîttir şems-i envârın Güzelliğin kevn-ü mekanda buldum Âşıka ayandır gizli esrârın Sıdkı Baba Balkan harbinden sonra Osmanlı’dan kopan Bulgar Devletinde ateşe olarak görev yapan genç Mustafa Kemal Bulgarların Osmanlı’dan ayrılışının yıl dönümünde Bulgarlar tarafından bu baloya davet edilir. Mustafa Kemal Bey’in yeniçeri kıyafeti ile baloya gittiği gece yaşadıklarını Altan […]

kimin için sanat

Sanat üzerine genel tartışma konusu, tarihin her döneminde aynıdır. Yani ‘Kimin için sanat’ ya da ‘sanat sanat için mi ?’ Sanat toplum için midir? Bu eski tartışmanın tek başına düşündüğümüzde birçok eksikleri vardır. Farz edelim ünlü bir ‘üstat’ çıkıp yüksek perdeden çevresine buyruklar vererek: Sanat, sanat içindir! diye bağırıp çağırsın ve sanatın tek amacı vardır […]

Mekan ve İktidar

Yaşamın geri kalan bölümünde yeni yerlerde yaşamak isteği sardı beni. Kaçmak bu keşmekeşten. Vazgeç başladığım her şeyden kaçmak. Yakmak herşeyi. En zor dilleri öğreneceğim bir yere. Uzun uzun denize bakacağım bir yere. İnsanları arkamda bırakıp yalnız kalacağım bir yere. Açıklanmış tüm sözcüklerden korumak. Tüm kitapları arkamda bırakıp. Susmak, susmak sadece soluk almak. Yerleşmiş tüm kalıplardan […]

Doğuda ve Batıda Feodal Yapı

Doğu ve Batı’da feodal yapı çok farklıdır. Doğuda özel mülkiyetin bulunmadığı toprağın Beytül Mal denilen Allah adına tüm halkın olduğu bir sistem geçerli iken batıda ise özel mülkiyet hakimdi. Konuyu derinleştirirsek. Türkler daha öncede Anadolu’ya göçler yaşamış ancak asıl yerleşme ikinci göçte yaşanmıştır. Anadolu’ya ikinci büyük göç öncesi Anadolu’yu güvenli şekilde Türklere açan Horasan Erenlerimiz […]

Aşk ve Aşık

Hareretli sorunların yavan cevapları vardır. Düşünürler felsefeyle bir aşığın uğraştığı gibi uğraşır. Filozof ve aşık aynı şeyi yapar. Plutarkhos dediği gibi’Henüz hiçbir erkek, sevdiği kadınla ilişkisinde, dışarı çıkıp biröküz kurban edecek kadar mutlu olmamıştır. Tıpkı kimsenin kraliyet etiyle ya da pastasıyla doyup hemen oracıkta ölmek için dua etmediği gibi.’ Platon, sentezi başka bir yolla keşfeder. […]

Güzel insanı yaratacak tarihi bilinç

İnsanın insanlaşma kavgası doğayı ehlileştirme çabasıyla başat gitmiştir. Doğayı ehlileştirirken kendisini de ehlileştirmiştir. Bilgi birikimini kuşaktan kuşağa aktarmıştır. Her kuşak bir önceki kuşağın bilgisini katlamıştır.Bilginin gerçek anlamda sıçrayıp bilince dönmesi süreci aydınlanmayla olmuştur. Yani insanın kendinde bilince ulaşması burjuvazinin tarih sahnesine çıkmasıyla ortaya çıkmıştır.Elbette burjuvazi sırtında geçmiş toplumların tarihcil devriminin yükleriyle bu bilince ulaşmıştır. Sonunda […]