Türk Mitolojisi

El Hallac

Hüzünler mıhlanır gözlerime Sevinçlerim gücenik kalır Yel kayadan ne alır Gelir geçer Yenilgiler bizi yıldırır mı sanır felek Gönül kafesinde Daha kaç gün kalır Çarpsam viran etsem cihanı Yeniden kurmak için İnsan gönlünce yaşasın diye El Hallac çarmıhta Lav yataklarında saklanır budunlar Kızıl börklü kızlar Kımız sağarlar kısraklardan Zıbınlarında uyur bebekler Alpler kınlarında çürütür hançerlerini […]

Kızagan Tanrı

Ülgen’in oğludur. Göğün dokuzuncu katında oturur. Çok kuvvetlidir tanrı Mars’ın bulunduğu gök katındadır Kızagan Tanrı savaş tanrısıdır Onlarca tehlikeli geçitlerde orduyu yönetir düşmanı yener koruyucu ruhun yardımıyla Altay Kamı göğe çıkarken Kızagan Tanrı’yı “kırmızı yularlı, kızıl erkek ata sırtında, gökkuşağı asalı baba!” diye çağırır o kırmızı renkle simgelenir mehmet özgür ersan

Al Karısı – Albastı

Karısı çirkin, saçları dağınık, avurtları çökmüş, güçlü kuvvetli uzun boylu. Dünyadaki en güzel kadından bin kat daha güzel olduğu söylenir. Kazaklar ona cadı kadın, küpe giren karı der. Baş al bastı, iri gözlere sahip, baştan aşağı demir giyimli ve erkektir. Ulu ana yani ana tanrıça arketipinin olumsuz türevidir. Kazak metinlerinde alnında tek gözü olan, iğrenç […]

Erlik Han

Erlik korkunç bir ihtiyardır Gözleri ve kaşları kömür gibi kara çatal sakalı dizlerine kadar uzamış yaban domuzunun azı dişlerine benzer dişleri bıyığı kulakları üzerine yerleşmiş çenesi tokmağa boynuzları ağaç köklerine benzer Saçları kapkara kıvırcıktır Şamanlar duasında bindiği kara küheylan döşeği kara kunduz derisinden beline kuşak yetişmez Göz kapağı bir karış bıyığı ve sakalı kara Kovası […]

atilla destanı

I Kimse titretemedi Hunlar kadar Roma’yı Roma ki Akdeniz’i bir iç göl yapmış Üç kıtaya hakim İleri karakolları Tuna’dan Ren ve Fırat’a Oradan Sahra ve Lud Havzasına ulaşan Bir dünya emperyali Hiçbir kuvvet korkutamadı Hunlar kadar Roma’yı Hunlarla ittifakı reddeden Gotlar Trakya- İtalya’ya Vizigotlar Güney Fransa’ya Vandallar Kuzeybatı Afrika’ya sürüldü Zenci köle ticaretini Roma’nın Ekonomik […]