Day: 14 Mart 2019

bal rengi sözler

tarumar bahçelerin tarihi  gül dalına işlenir  bülbül güle götürür yalnız insanı yıldırmaz yuvalanmış yılanlar korkuyu ve güzü geçtik içimizde çağıldayan yangınlarla bahara ulaştık dönenler döndükçe bilendi öfkemiz yası kendine akan nehirlerin aynasında çağımız öd suyumuzun acı akışına vurulan kargıdan arta kalan çocuk gülüşlerimiz kırık bahar dalları eksik yazılmış devrim provaları acının her türlüsünü gördük tövbe […]

ikindi vakti

burgaçlar sürükler içinden çıkılmaz sorulara doğru seni bulunacak anlar elbette pencere camlarına dayalı sırtını bulunacak anlar hem yaratmak hem yok etmek için ellerin ellerin günlerin içinde ellerin her türlü işe alışkın ellerin anlar senin içinde anlar benim içimde anlar bize açık eller gibi kararsızlıklar içinde ellerin hala anlara gebe telaşlı ellerin bin pişman ellerin pişmanlıklar […]

Peygamber Efendimiz Hakkındaki Güzel Adlar, Hitaplar ve Lakaplar

Tiryaku’l Ağyar: Herkesin İlacı Miftahu Babi’l Yesar: Kolaylık kapısının anahtarı Efdal-i Halika-i İnsaniye: İnsanlığa ait bütün fıtratların en efdali Eşrefu’s Surati’l Cismaniyye: Cisimle alakalı bütün şekil ve suretlerin en şereflisi ve güzeli Sahibu’l –Behceti’s Seniyye: Sevinç ve güler yüzlülüğü yücelik getirmiş Zat Sahibu’r Rütbeti’l Aliyye : Yüce rütbelerin sahibi Fahr-u Kevneyn: Dünya ve Ahiretin övünç […]