Month: Aralık 2019

Güzide Ana; “Dedeler, iman edip ikrar verdiniz. Eğer ikrarınızda durmazsanız büyük zarara uğrarsınız.”

Behey efendiler zemâne halkı Her biri bir türlü iş eylediler Âyete hadîse îman etmeyip Efsâne sözleri hûş eylediler Sırr-Muhammed’den ne kaldı eser Cihân fitne ile doldu ser-te-ser Yetmiş iki ile aynı gelenler Kılı ibrişime eş eylediler Kimi postta oturur kimi gezer Kimi yol gösterir kimi de bozar Kimi aklı sıra fetvâlar dizer Evliyânın sırrın fâş […]

Alevilikte Kurban ve Adak Gülbangı

Bism-i Şah Allah Allah!.. Kurbanımız kabul, muradımız hâsıl ola! Evimiz, ocağımız şen, kısmetimiz gür ola!.. Lokmalarımız Hak dergâhına yazıla! Her kazaya kalkan, her belâya bekçi ola!.. Üçlerin, Beşlerin, Kırkların, Oniki İmamların, Ondört Masum-u Pâkların, Onyedi Kemerbestlerin şefaatından mahrum eylemeye!.. Şah-ı Merdan yardımcımız, Hz. Pir gözcünüz ola! Nuru Nebi Keremi Ali Pirimiz üstadımız Hünkar Hacı Bektaş […]

gaddar

… aynaya bakmak mı korkarsın kendi gerçeğin bakmaktan vahşisin gaddarsın ve korkak kendini tanı cesursan utan yabancılaşan teninden mehmet özgür ersan