Day: 03 Aralık 2019

Alevilikte Kurban ve Adak Gülbangı

Bism-i Şah Allah Allah!.. Kurbanımız kabul, muradımız hâsıl ola! Evimiz, ocağımız şen, kısmetimiz gür ola!.. Lokmalarımız Hak dergâhına yazıla! Her kazaya kalkan, her belâya bekçi ola!.. Üçlerin, Beşlerin, Kırkların, Oniki İmamların, Ondört Masum-u Pâkların, Onyedi Kemerbestlerin şefaatından mahrum eylemeye!.. Şah-ı Merdan yardımcımız, Hz. Pir gözcünüz ola! Nuru Nebi Keremi Ali Pirimiz üstadımız Hünkar Hacı Bektaş […]