Day: 04 Aralık 2019

Güzide Ana; “Dedeler, iman edip ikrar verdiniz. Eğer ikrarınızda durmazsanız büyük zarara uğrarsınız.”

Behey efendiler zemâne halkı Her biri bir türlü iş eylediler Âyete hadîse îman etmeyip Efsâne sözleri hûş eylediler Sırr-Muhammed’den ne kaldı eser Cihân fitne ile doldu ser-te-ser Yetmiş iki ile aynı gelenler Kılı ibrişime eş eylediler Kimi postta oturur kimi gezer Kimi yol gösterir kimi de bozar Kimi aklı sıra fetvâlar dizer Evliyânın sırrın fâş […]