Month: Şubat 2020

mihman – veliyettin hürrem ulusoy

Çağırdığınız kim ise kavuşanınız o olur; kavuştuğunuz, gönlünüz ile vasıl olduğunuz, teslim-i rıza ile ikrar verdiğiniz, yolunu sürdüğünüz kim ise yetişeniniz o olur. Medet yetiş dediğiniz kimse gönlünüzün mihmanı odur. Biz Yol’dan alacaklı değiliz Yol da bizden istekli değildir ama aklımız ve gönlümüzü birleyip, Meydanı Ali’de Hakk’tır dediğimiz neyse o bizim ulumuzdur. Tam da bu […]

Kur’an’da Sınıflar: Mustazaflar ve Müstekbirler – Mehmet Özgür Ersan

“Ne mutlu o yoksullara ki diğer dünya onlara verilmiştir. Er ya da geç bu dünya da onlara verilecektir.” [Friedrich Engels] Hıristiyan Tanrısının İsa sonrası Roma Devleti tarafından resmi din haline geldikten sonra tavrı değişmiş tüm Avrupa bu sert tanrı tahayyülü ile şekillenmiştir. “Strauss’tan Stirner’e kadar bütün Alman felsefi eleştirisi dinsel anlayışların eleştirisiyle sınırlıdır. Hakiki dinden […]

düşsel umutlarla -mehmet özgür ersan

biz kurtulmuşlar oyuk kemiklerimizden tanınanlar ölüm yayının önüne atılanlar gövdelerimiz halka anıt yakınmaktan kurtulmuşlara umut ilmikler boynumuzda kum saatleri damlayan kanımızla doluyor korku kurtları toza gömülü hakisar olmuş bedenler güneşi dar hücre pencerelerinde yıldızdan yıldıza dondan dona kurtuluş gemisi olan tenler yeniden yaşamayı öğreteceğiz sizlere İşte Kudüs İşte Şam İşte Mekke İşte İstanbul binlerin gözüyle […]

SEVGİYE CEZA-Erdem Kaya

“ALEVİ SUNNİ AŞKININ ROMANI” Sadece sevmişlerdi onlar, biri Alevi diğeri Sünni idi Bu aşkta acaba sevgimi, yoksa önyargılar mı galip gelecekti? İnsan, sevdikleri zarar görmesin diye, yüreğinin en derin köşesine saklar sevdiklerini Belki de korumaya çalışarak hapsediyoruz sevgiyi Zindan ediyoruz hayatı sevdiklerimize. Belki de sevgiye ceza, sevdiğini sadece kendi yüreğine hapsetmektir. Aslında koruyorum derken en […]

Alevi toplumunda Zöhre Yıldızı

Alevilik yoktan var edişi kabul edilmez. Vardan var oluşu kabul eder. Alevilikte yoktan var ediş diye birşey yoktur. İslam’ı katı Şeriat boyutu yoktan var olmayı kabul eder oysa Alevilik vardan var olmayı kabul eder. Beni hor görme kardaşım Sen altınsın ben tunç muyum Aynı vardan varolmuşuz Sen gümüşsün ben sac mıyım Ne varise sende bende […]

GÜL BABA KİMDİR?-ALİ EREN YILDIZ

15. yüzyıl sonu, 16. Yüzyıl başlarında yaşamış Türk mücahidi ve Bektaşi dervişi olduğu belirtiliyor. Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de türbesi bulunan Gül Baba, Evliya Çelebi’nin belirttiğine göre Merzifonlu bir Bektaşi dervişidir. Gül Baba, Fatih Sultan Mehmet döneminden Kanuni Sultan Süleyman dönemine kadar birçok gazaya katılmıştır. Son olarak Kanuni Sultan Süleyman’ın daveti üzerine Budin’in fethinde de yer alan Gül […]

Nad-ı Ali Duası Nedir ve Şifası

Lügat manası”çağırmak, seslenmek, istemek, yardım talep etmek” olan dua kelimesi; “küçükten büyüğe, aşağıdan yukarıya vaki olan talep ve niyaz” anlamında bir isimdir.1 Dua kişinin kendi rûhî durumuna bağlı psikolojik bir eylem ve dinî bir tecrübe olarak, insanın Allah ile ilişki kurması ve O’nun ile konuşmasıdır. Dua yapacak kişi kendisini psikolojik olarak hazırlar,2 ihlas ve samimiyet […]

Barbaros Hayreddin Paşa’nın Sancağı

Barbaros Hayreddin Paşa’nın, Beşiktaş’taki Deniz Müzesi’nde bulunan mübarek sancağının en üstünde نصرا من الله ففتح قريب فبشر المؤمنين يامحمد «Nasr’un minallahi ve fethun kariybun ve beşşiril mü’mi-niyne» “Allah’tan bir yardım ve yakın bir fetih vardır. (Ya Muhammed) Mü’minlere müjde ver” (Saff Suresi 13.) ayet-i kerimesi bulunmaktadır.Ortasında bulunan kılıç ise Zülfikar’dır. Zülfikar, Hz. Muhammed (s.a.a)’in damadı ve evliyaların […]

Mevlana’nın Dilinden Hz. Ali-Nat-ı Hz.Ali

O açıklayıcı imam, o Tanrı velisi safa ehlinin vücut güneşidir.Yerde, gökte, mekânda, zamanda Hakla duran o imamın zati, iç ve dış temizliğiyle vasıflanmak vaciptir. Çünkü küfürden, ikiyüzlülükten kurtulmuştur, temizdir… Onun konağı birlik âlemidir. Dünyevî ve beşerî sıfatlardan dışarıdır. O, insanın hakikati ve canı gibiydi. Her şey fânidir, fakat can yaşar, ölmez. Onun hareketi kendinden diri […]

Zam’ân’ı getirilmesini Ben’lik sevilmesede… Canan Tuncer (Ana)

Zam’ân’ı getirilmesini Ben’lik sevilmesede … Gene Zam’ân’ın hâl’i ile yürek O’nun nefesi ile … Belli zam’ân’larda Cem(muhabbet) halkası toplanır…Haber uçtu kondu yüreklere ,kimine taş uçurdu ,kimine kuş uçurdu ,kimine hayvan uçurdu ,kimine â’dem uçurdu ,kimine nefes gitti,kimine ise gecenin derininin derini gösterdi … Erkan kuruldu hepsi bir sıra toprağın üstünde ince bir sedire oturdu … […]