Month: Eylül 2020

Bektaşi Tarikatının Tarikatı Aleviyye Nazeni Bektaşiye ‘nin Tarihinin Beş Evresi

Birinci Dönem: Hünkar Hacı Bektaşi Veli dönemiHünkar Hacı Bektaş Veli hayatta iken kendi adına elbette bir tarikat ismi bulunmasa da Halifelerine Bektaşi denmeye başlanmış tarikat Halifeleri eliyle Ahiler Gaziler Abdallar eliyle çok büyük bir alana yayılmıştır. Hünkar Hacı Bektaş Veli Dergahında hayatta iken Hünkar Karahöyük teki dergah ve tekkede taç hırka çerağ sofra alem ve […]

Yeniçeri Gülbankı

Gülbenk-i Muhammedi Allah Allah, illallah! Celil-i Cebbar, Mu’in-i Settar, Haliq’ul-leyl-i ve’n-nehar, La yezal-u Zü’l-celal, Bir Allah Erin erliğine, Allah’ın birliğine, Küffar-ı haksarın körlüğüne Şevketlü, Mehabetlü, Padişah-ı alem-penah Hazretlerinin eyyam-ı devletine, Bir Allah Evveli gaza, Ahiri gaza, Kasd-ı a’da, Kuvvet-i enbiya, Resul-ü Kibriya, Habib-i Hüda, Hazret-i Muhammed el-Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aşkına Bir Allah Evveli […]

Yeniçeri Ocağı’nın Bektaşiliği ve Hünkar Hacı Bektaşi Veli Bağlantısı

Mü’miniz Kalubela’dan beriHakkın birliğini eyledik ikrar;bu yola vermişiz seriNebimiz vardır Cenab-ı Ahmed-i Muhtar;ezelden beru mestaneleriz,Nur-ı Ilahide pervaneleriz.Bir bölük bu cihanda divaneleriz,sayılmayız parmakla,tükenmeyiz kırılmakla,taşramızdan sormakla,kimse bilmez halimiz.On iki imam on iki tarikcümlesine dedik beli,üçler, yediler, kırklarnur-ı nebi Kerem-i Alipirimiz Sultan Hacı Bektaş-ı Veli.”(1) Osmanlı ordusunun kalbi(2) olan Yeniçeri Ocağı Piri olarak Hünkar Hacı Bektaşi Veli’yi kabul […]

Atatürk’ün Emir Eri Bekir Çavuş-Mehmet Özgür Ersan

Atâtürk, komuta ettiği binlerce asker içinden, Bekir (Bektasi: adlı bir askeri emir eri olarak seçmiştir. Bekir (Bektaş) Çavuş, Çorum, Alaca (Hüseyinabad) ilçesi Akviran köyündendir. O Alevi’dir ve Türkiye Birlik Partisi Genel Başkanlığı’nı ve Sosyal Demokrat Halkçı Partisi Genel Sekreterliği’ni yapan Mustafa Timisi’nin kayınpederidir. Atatürk yaşamının sonuna değin Bekir Çavuş’u yanından asla ayırmamıştır. Cumhurbaşkanı olduktan sonra […]

Hünkar Hacı Bektaşi Veli ve İki Kadıncık Ana- Mehmet Özgür Ersan

İlki İdris Hoca ile Kutlu Melek’in kızı Fatma Nuriye’dir. Hünkar Hacı Bektaşi Veli Kadıncık Ana -Fatma Nuriye ile evlenmiştir. IIkinci Kadıncık Ana ise Hünkar Hacı Bektaş Veli’ yi Güvercin donunda Anadoluya gelirken Gözcü Karaca Ahmet’in topladığı Urum Erenlerinin meclisinde selamlayan Seyyid Nurettin Kızı Fatma Bacı ile de evlenip. Çocukları Şadi, Mahmut ve Seyyit Ali Kızıldeli […]

Lisanu-l Gayb – Mehmet Özgür Ersan

Her dem ve vakit Remizle saklanmış irfan Diline aşina olana ayan Ariflerdedir anahtarı İnsansın Bu dünyada Gerçekleri gören göz sende Dünyada kör olan Ahirette de kör imiş meğer Beden de ruhu görmeden Batını görmez imiş bu göz Ham hayal ve şeytanı vesvese Engel olsa da Hem gerçek hem rüya Bu dünya Zahidin vaadine ne inanayım […]