İnsan Fıtratı Yaratılışı Keşfetmek İster

İnsan Fıtratı Yaratılışı Keşfetmek İster

“Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah’ın insanlar üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. Allah’ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. İşte bu dosdoğru dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler.” [Rum Suresi 30 Ayet] Bu yolda yüzümüzü ona çevirmeliyiz. Bu yoldan gelmek yani kemalete erecek yoldan gelmek için yol yöntem bilmek gerekir. Yol yöntem dindedir. Allah aşkı […]