Ahmet Cemalettin Çelebi ve Dersim Olayları

Dersim Olayları olmadan Ahmet Cemalettin Çelebi rüyasında görmüş ve Dersim bölgesi Ocaklarını ve Seyyidlerini toplamış Üryan Hızır Ocağı Seyyid Sabur Ocağı ve Derviş Beyaz Ocağı başta olmak üzere Hünkar Hacı Bektaş Veli evladı Seyyid Ahmet Cemalettin Çelebi’ye uyarak onun Doğu Alayına katılmışlar ancak bazı ocaklar katılmadığı gibi anti propaganda yapıp Rus işgalini meşru görecek bir takım açıklamalar mektuplar yazmışlardır. Kaynaklarda bunlar mevcuttur.

Ahmet Cemalettin Çelebi Müdafaa eserinde bu durumu aşağıdaki gibi anlatmıştır;

Asırlarca evvel Ceddim Hacı Bektaş Veli, Dersim mıntıkasına vaaz edici bazı kimseler göndermişti.Bu zatlar Ceddimin verdiği talimat dairesinde hereket etmişler ve Dersim aşiretlerini Ceddim Hacı Bektaş Veli’ye bağlamaya çalışmışlardı. Fakat bu zatların ölümünden sonra bunların evlatları her nedense Ceddimi unutmuşlar, kürt olmuşlar, kendi rey ve rızalarına uygun, akıl ve mantık dışında bir din icad etmişler ve dersimilileri de bu prensiplerine sürüklemişlerdir. Tekke de bir bahçemiz var. Ben yılda ancak bir kere bu bahçeye çıkabilirim. Bu defa çıktığımda bir rüya gördüm. Rüyamda Ceddim bana göründü ve bana dedi ki; “Sevdiklerimin ve özellikle dersim müritlerimin başında kara bir bulut gözükmektedir. Size emrediyorum. Gidiniz, kendilerini irşad ediniz. İlerde hükümetin kendilerine bir fenalık yapma ihtimali vardır. Harbe iştirak ettirerek maruz kaldıkları bu suizandan kurtulsunlar.” İşte ben bu emre göre konağımdan çıkıp geldim. Şimdi, tehlikeden kurtarmak ve hem de Cahil Seyyid ve dedeler vasıtasıyla alet edindikleri tarikatı ve kendilerini doğru yola sevk etmek isterim. Bu nedenle maiyetimdeki bir-iki alay mürid ve muhibbanımla ben daha ileriye, hatta harp cephesine kadar gidiyorum. Ceddimin batini emirlerine göre de kendilerini davet ediyorum.”

Mehmet Özgür Ersan Dede
Yesari Abdal Çelebi

Aşk ile

Kaynak :ÇELEBİ CEMALETTİN EFENDİ’NİN SAVUNMASI / Müdafaa çeviren:NEJAT BİRDOĞAN

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir