Al Karısı – Albastı

Karısı çirkin,
saçları dağınık,
avurtları çökmüş,
güçlü kuvvetli uzun boylu.

Dünyadaki en güzel kadından
bin kat daha güzel olduğu söylenir.

Kazaklar ona cadı kadın,
küpe giren karı der.

Baş al bastı,
iri gözlere sahip,
baştan aşağı demir giyimli
ve erkektir.

Ulu ana
yani ana tanrıça
arketipinin
olumsuz türevidir.

Kazak metinlerinde
alnında tek gözü olan,
iğrenç görünüşlü
bir mahluk olarak
tasvir edilir.

Albastı

Al karısı,
genellikle
kırmızı siyah
uzun elbise giyer.

En çok sevdiği şey
atların yelesini örmektir.

Onu yakalamak için
elbisesinin yakasına
bir iğne saplamak gerekir.

Loğusalara musallat olan
bu kötü ruh,
al karısı,
albastı,
albis,
almis,
adlarıyla anılır.

Albastı
iki surette görülür.

Sarı albastı
kara albastı.

Sarı albastı
sarışın
bir kadın suretindedir.

Bazen keçi,
tilki suretine de girer.

Kara albastı
daha ağırbaşlı,
ciddi,
sarı albastı
hoppa ve şarlatandır.

mehmet özgür ersan

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir