Alevî Bektaşilerin Türbe Ziyareti Kur ‘anda var mıdır?-Mehmet Özgür Ersan


O gün biz bütün insanları önderleri ile birlikte çağırırız.
İsra Süresi 71. Ayet
Benim Nebilerim velilerim ölmez. Onlar kaynaktır. Allah’ın kulları onlardan kafur(bilgi) içerler. Veliler de o sevgiyi kullara akıtır.
Dehr(İnsan) Suresi 5-6 Ayet
Velilerin Allah Dostlarının peşinden gidenler kurtuluşa ereceklerdir.
Yunus Süresi 62-63-64 Ayet
Mehmet Özgür Ersan Yesari Abdal Çelebi

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir