Aleviler Neden Amin Demez! Allah Allah derler!

Aleviler geçmişten günümüze kadar ibadetlerini, dualarini, gülbenklerini Türkçe yapmışlardır.
Ancak bazı sözcükler dinin gereği ve temeli olarak yerli yerinde kullanılmalıdır.
Aleviler Allâhı severler, korkmazlar. Canlar Hakka olan sevgilerini de Allah Allah diye ifade ederler.
Gülbanklara ve okunan Kur’an ayetlerine Allah Allah diyerek eşlik edilir.
Aleviler de Vahdet-i Vücut anlayışı vardır.
Vahdet-i Vücut anlayışında Tanri-Evren-Insan birlik içindedir.
İnsanı da tanrının yeryüzünde yansıması olarak görürler.
Canlar Kesretten (çokluktan) Vahdete ( Birliğe ) ulaşmak için cem olurlar.
Cem’de Vecd içinde (Aşk halinde) olurlar. İçten inanarak Allah Allah derler. Bu Hakka olan sevginin işaretidir.
Amin kelimesi anlamı öyle olsun yani kabul olsun anlamindadır.
Allah Allah demek ise duayı kabul edecek olan Allah’a havale etmektir.
Aleviler bundan dolayı dualarının sonunda Allah Allah diyerek zikrederler.
Allah Allah diyerek insan tevhitle daha da aşka gelir.
Sebebi bütün manaların bütün sırların başının Allah olmasıdır.

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir