Alevilikte Kurban ve Adak Gülbangı

Bism-i Şah Allah Allah!..
Kurbanımız kabul, muradımız hâsıl ola!
Evimiz, ocağımız şen, kısmetimiz gür ola!..
Lokmalarımız Hak dergâhına yazıla!
Her kazaya kalkan, her belâya bekçi ola!..
Üçlerin, Beşlerin, Kırkların,
Oniki İmamların, Ondört Masum-u Pâkların,
Onyedi Kemerbestlerin şefaatından mahrum eylemeye!..
Şah-ı Merdan yardımcımız, Hz. Pir gözcünüz ola!
Nuru Nebi Keremi Ali Pirimiz üstadımız Hünkar Hacı Bektaş Veli

Gerçeğe hû, mümine ya Ali!..

Kurban Tekbiri

Allah rızasına ve İmam Zeynel Abidin aşkına niyet edilir:

Bismillahi Allah-u Ekber.

Tekbir Allah-u tekbir Allah-u Ekber.

Tekbir Allah-u tekbir Allah-u Ekber.

Kurbanı Halil

Fermanı celil

Canı İsmail

Peyigi Cebrail.

Allahü Ekber… Allahü Ekber… .

Lâ İlâhe İllallahü Vallahü Ekber. Allahü Ekber Velillah-il Hamd.

Lâ Feta illâ Ali Lâ seyfe illâ Zülfikar.

“Nasrün min Allahi ve fethün karibün beşşiril mü’miniyne” ya Muhammed, ya Ali…

Mehmet Özgür Ersan Dede
Yesari Abdal Çelebi

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir