Alevilikte Üçler, Beşler, Yediler, Oniki İmamlar ve Kırklar kimdir? -Mehmet Özgür Ersan

1- Üçler nedir?

Hz. Allah, Hz. Muhammed ve Hz. Ali’dir.

Üçler, vücut, can ve ruhtur.

Can, kan demektir. İnsanın kan dolaşımını anlatmaktadır.
Ruh ise irade demektir. Vücuda iyi bakılırsa, kan temiz olur. İyi gıdalar alınırsa kan temiz olur.
Bunun için irade, bilgi gereklidir.

2- Beşler nedir?

Beşler: Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’dir.

Beşlerin dördü Dünya, biri insanla ilgilidir. Dört, ateş, rüzgar, su ve topraktır.
Ateş ve rüzgar bir, su ve toprak birdir. Aslında dördü bir gömleğe girmektedir ve birdir.
Beşincisi ise Can’dır. Can, Üçlerin toplamıdır.
Vücut, kan ve iradenin toplamına Can denir, yani İnsan.

3- Yediler nedir?

Yediler: Hz. Muhammed,Hz. Hatice- Kübra Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan,Hz. Hüseyin
ve Selman Farisi (Selman Pak)

En önemlisi Yedilerdir. Yediler olmaz ise Kırklar olmaz.
Yediler, Dünya’ya ait olan dört ile insana ait olan üçten meydana gelmektedir. Dört, ateş, rüzgar, su ve topraktır.
Üç ise can, canan ve çobandır. Çoban çocuktur. Gelecektir. Can erkek, canan kadındır. Can ve canan bir gömleğe girerler, bir olurlar. Birleşmeden çoban, yani çocuk olur. Çoban olmaz ise soy sürmez.
Meydan boş kalır. Altı olursa, insan soyu durur.

4- Oniki İmamlar:

Hz. Ali, İmamı-ı Hasan, İmamı-ı Hüseyin, İmam-ı Zeynel Abidin, İmam-ı Muhammed Bakır, İmam-ı Cafer Sadık, İmam-ı Musa Kazım, İmam-ı Ali Rıza, İmam-ı Muhammed Taki, İmam-ı Aliy’yül Naki, İmam-ı Hasan el-Askeri, İmam-ı Muhammed Mehdi.

5- Kırklar :

Tanrının ruhları yarattığında yaratılan, her devir ve zamanda yeryüzünde bulunduklarına inanılan ermişlerdir. Bu kırk ermiş dünyanın çeşitli zamanlarında insan suretinde yeryüzüne gelmişler, ölümlerinden sonra da değişik donlarda(başka kimlikte) yaşadıkları ve dünya durdukça da yaşayacakları kabul edilmektedir. Kırkların 23’ü erkek 17’si kadındır. Hiçbir kaynakta kırkının isimleri bulunamamaktadır.

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir