Bahar

Şarkı söylemeye geldim ben özgürce
Ermişler katına varmaya öldükten sonra
Yüzüne bakmaya, gözyaşlarına
Denize akıp giden gözyaşlarında
Irmaklarla bulutlarla
Kuyunun dibinde gizlenen gözyaşlarında
Gecede ve kanda
Dünyanın bütün gözyaşlarında
Yüzüne bakmaya geldim
Bir damla ağıt bir damla olsun
Kendi ağıtlarıma katmaya
Gelecek olanların, bizi tanıyanların
Kendini tanıyanların
O uçsuz bucaksız dünya aynasında
Yeniden barışı ve kardeşliği duymak için gelenlerin
Atalarımıza verdiğimiz sözün uğuruna
Karanlıklardan sıyrılıp alınterinin
Kazanılacak ekmeğin ve işin
Işıklı dünyasından isteyenlere
Acınacak gözlerin öfkesi değil kararlı umutlu gözlerin
Gözlerimizin kaynağı gözyaşlarımız adına
Daha gelmesin mi bahar

Mehmet Özgür Ersan

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir