Bazen susmak iyidir – Canan Tuncer

Bazen susmak iyidir …Kendi kendin ile gelmek ,gitmek kabuğuna çekilmek bu çekilme ile kabuğu tanımak bu tanışma ile içi bilmek iyidir …Kimi zaman coşmak ben diyip kanatlanmak iyidir …Kanatlar ile ben’liğe düşmeden uçmak yazıdırılana veya verilene benim diye bilmemek sahibin izni ve verdiği lütfu Ol’dugunu bilmek iyidir …Bildiğine ,gördüğüne tevekkül eylemek yanına gelen Güzeli görmek ,hissetmek,cilveleşmek,sevişmek iyidir…Derdinde senden içe olduğunu dermanın gene sana saklandığını bilmek iyidir …

Ve susmak …Susmak iyidir …Güzeli bildin ise coşman gerektiği kadar susmanında gerektiğini susmalar ile boyun bükmeleri dinlemeyi zamanla öğrenirsin …Kibirden arınmak ,arındıkça kendini arıtmak bu arıtıcılıkla kendini bilmek iyidir …
Cahilliğini ise bu susma ve dinleme ikiliğini Bir edip teslim Ol’mak çok çok daha iyidir …

Amma …
Doğruların karşısında susmak ise dilsiz şeytanın tarafının kerametleridir!
Sen sen Ol sakin gelen dîlber’i Gör’dün ise göz ardı etme …
Ben’lik şeriât,kibir târikat,kurnazlık mârîfet,makam hakîkat değildir …
Âşk Ol’sun kocaman Bir nefes çekin içinize ,bu nefesin içinizde dönmesine kimi zaman susarak kimi zaman çoşarak kimi zaman ise dinleyerek izin verin …Midenin üçte BiR’i Nefes’in hakkıdır …Güzel bakın Güzel Gör’ün…
Gününüz Aydın Ol’sun …
Huu Huzur’u Pir’im …

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir