Bektaşi Hat Yazısı

Yukardan aşağıya doğru
La feta illa Ali
La seyfe illa Zülfikar
Kenarlarda büyük olarak
Ya Ali
Soldaki Çiçek Muhammed Sağdaki çiçek Allah
İnsan Suretlerinin içinde de Ya Ali yazıyor yüz suretinde çizilme sebebi ise

Hz.Ali nin lakablarından biri Keremullahı Veche denemesidir.
İnsan yüzündeki
Küpeler
Noktalı Hüseyin Noktasız Hasan

Aşk ile Hu


Mehmet Özgür Ersan Dede
Yesari Abdal Çelebi

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir