BEKTAŞİLİKTE MÜCERRETLİK VE KURBAN NEDİR?

Alevi- Bektaşilik bir mezhep değildir. Bir tarikattır. Yani yoldur.
Tarikat zaten yol anlamına gelir. Mezhep olarak İmam Caferi Sadık
Mezhebini kabul etseler de ;

Sofu mezhebimi neden sorarsın?

Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz.

Gözlüye gizli olmaz ne ararsın?

Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz.

Eğnimize biz kırmızı giyeriz,

Halimizce biz de mana duyarız.

İmam Cafer mezhebine uyarız,

Biz muhammed Ali diyenlerdeniz.

Pir Sultan Abdal

Alevi-Bektaşiler bı tasavvuf ekolü olarak tüm tasavvuf ekli gibi
‘maddesiz mana olmaz derler’.Elbette önemli olan insanın nefsini bu
yola kurban etmesidir.

Masiva yani Şahadet Aleminden ona hava ve heves veren maddi
beklentileri elinin tersiyle itmek ihtiyacından fazlası ile
dünyalılardan vazgeçmek yani mücerret olmaktır.

Sadece evlenmemek mücerrretlik algılamak hatalıdır. Asıl mücerrretlik
dünya nimetlerinden ihtiyacın fazlasından vazgeçip hırs, mala tamah
etmekten, pinti olmaktan vazgeçmektir.

Ancak şu unutulmamalıdır. Maddesiz Mana olmaz tatbikat kurban iki yönlüdür.

Maddi kurban ve manevi kurban. Maddi kurban elbette lokma olarak
dergahta sunulan birlikte yenilendir. İki kurban içinde aşağıdaki
kurallar geçerlidir.

Dergâhlara dışarıda tığlanmış kurban eti giremez. Dergâhlara ölü
giremez. Diri girer. Orada kurban olur. Kurban edilir. Çiğ girer,
orada pişer, Dergâhtan dışarı çiğ çıkmaz, pişirilip dağıtılır. Bu
nedenle kasaptan satın alınan çiğ etle ayn-ül-cem’ yapılamaz.

Şehit Feyzullah Çelebi’nin kızı Güzide Ana ne güzel söylemiş Kurban
deyip bir hayvanın kanına girmek yerine kendimizin yola kurban
olduğumuzu;

Evliya cemine azmeden sofu

Düz yolu koyup da sarpa kaçarsın

Muhammed Ali’nin yüce yolunu

Gelmiş saf talibe pinhan edersin

Yol budur deyip de sürek sürersin

Cahili kinliyi başa derersin

Yılda bir hayvanın kanına girersin

Aklın boynunun borcunu ödersin

Gel benlik eyleme nefsini öldür

Hak yoluna canın armağan getir

Kin ile kibiri aradan kaldır

Bunca vebal dolu yükü nidersin

Senin elindedir şer ile hayır

Nefsi emareden özünü ayır

GÜZİDE söyler ki kendini kayır

Neyleyip de halkın zemmin edersin

Cümlemizin Masiva’dan vazgeçip bu geçici alemin süsü yerine Hakkın
didarının Cemalinin aşkına yanması ve mücerret olması arzusulayla
vesselam.

Aşk ile Hu

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir