Cehennemde bir dal odun yok / Herkes ateşini burdan götürüyor

Hak yolundan sapanlara gelince, onlar cehenneme odun olmuşlardır.

Cin Suresi 15. Ayet

Cehennemde bir dal odun yok
Herkes ateşini burdan götürüyor

Pir Sultan Abdal

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir