Cem’i Cemal- Mehmet Özgür Ersan

Tanrı’yı içinde gör ki
Onunla özdeşleşebilesin
Onu anmak için bir araya gel ki
Cem olup onu bulasın
İbadetin en büyüğü onun cemalini görmek
Cemal cemale naz, niyaz, secde Adem’e et ki
Şefahat bulasın
Orda herkes özgür, eşit
Orda herkes ibadetin ve sevginin etrafında toplanmış
Canların önünde ikrar ver ki
Söz verile ve öz sergilene
Bülbüller muhabbette bulmuş kemalin
Yerini almış herkes yok birbirinden eksiği
Onlar Halk ile olmuş Hakk
Onlar eşit paylaşmış lokmanın hasını
Kim şaşarsa bu yoldan elden ele geçici pul olur
Sevenin, güvenenin seri yere serilmiş
Hak rızasıyla lokma yiyen canlar
Yesari Abdal der ki
Burası Hakk meydanı hem rızası olan gelsin
Gelenin malı dönenin canı
Aşk ile…
Hu..

Mehmet Özgür Ersan

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir