Çerağ Uyandırmak ? Mum Söndü Yalanı? – Mehmet Özgür Ersan

Ali ve Muhammed tek bir Nurdan yaratılmıştır. Ayn-i Cem’de üç mum yakılır. Hak, Muhammed Ali adına ve Nur Suresi okunur. On iki Hizmetin ilkidir.
Kuranda çerağ ile alakali tahmini 2 ayet geçiyor
Nur Suresi 24:35 – Allah, göklerin ve yerin nurudur (aydınlatıcısıdır). O’nun nurunun temsili, içinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O lamba bir billur içindedir; o billur da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da batıya da nisbet edilemeyen mübarek bir ağaçtan çıkan yağdan tutuşturulur. (Bu öyle bir ağaç ki) yağı, nerdeyse, kendisine ateş değmese bile ışık verir. (Bu ışık) nurb üstüne nurdur. Allah dilediği kimseyi nuruyla hidayete iletir. Allah insanlara (işte böyle) misal verir; Allah her şeyi bilir.
Nur Suresi 33:46 – Ve hem de izniyle Allah’a bir davetçi ve nurlar saçan bir kandil (olarak gönderdik).
Hızır (A..S) ile İskender-i zül-karneyn ve Eflâtun-u İlâhi İbrahim (A.S) zamanında karanlık denizine kadar gidip, oradan inci, yakut, zümrüt çıkardılar. İskender’den gizli olarak Hızır ile Eflâtun hayat suyundan içtiler. Sonra oradan dönüşte İskender Mekke’ye geldi, İbrâhim (A.S) ile buluştu, hatta birbirlerini gördüklerinde sarmaş dolaş oldular.
Şimdi bayram günleri sarmaş dolaş birbirimize sarılmak, kucaklaşmak İbrâhim (A.S) ile İskenderin sünnetidir. Halen gerek Hızır, gerek Eflâtun-u İlâhi hayattadırlar. Hızır şâb-ı emreddir, Eflâtun da Hindistan dağlarının birinde sâkindir.
Hazreti Resûl Eflâtun hakkında : “Kâne Eflâtûn-i İlâhi Nebiyyen velâkin cehile kavmehu” buyurmuştur. Yani “Eflâtun-i İlâhî Nebî idi velâkin kavmi anı bilmedi.”
Hızır (A.S) mı Mesih Deccâl şehid edecektir. Çünkü Deccâle karşı çıkacak. Halbuki Deccâlin fitnesi kader-i İlahidir. Hızırın şehîd edilmesi Deccâlin elinden olacaktır.
Ben gizli bir hazine idim, bilinmek istedim. Sevdim ve bütün cevherlerimi bu alemlere saçtım,” (Ve küntü kenzen mahfiyyen fe ahbebtü en urefe) buyurdu. Arif bir şair, bu sırra işaretle şöyle buyurmaktadır:
Küntü kenz esrarını saçtın cihan pazarına,

Her biri göründü bir suretle ki, manası biziz.

15th August, Mehmet Özgür Ersan tarafından yayınlandı

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir