kökdaşı olan cehd (yoğun gayret,didinme, çabalama)

Kuran’da tüm anlamlarıyla zulme karşı direnmeyi ifade eder.

Zulüm karşısında susanlar dilsiz şeytanlardır.

Hz. Ali

Haksızlık karşısında susanlar haklarıyla birlikte onurlarını da kaybederler.

Hz. Ali

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir