Dede Garkın ve Halifesi Baba İlyas

Dede Karkğın, Dede Garkın, Dede Kargın, Dede Karğın, Dede Karkın ya da Dede Ğarkın[1][2] Vefâ’îyye[3] tarikâtının ruhanî önderi ve Horasan azizlerindendir.

Yaşamı
Günümüzde Mardin il sınırları içerisinde yer alan Dedeköy’de yaşamıştı. Elvan Çelebi’nin “Menâkıbu’l Kudsiyye-Fi Menâsıbi’l-Ünsiyye” adlı eserinin ilk bölümü Dede Ğarkın hakında günümüzde elde kalan en önemli kaynağı teşkil etmektedir.

Müridleri

İçlerinde en önemlisi Ebû’l-Bekâ Baba İlyâs olmak üzere Şeyh Osman, Aynu’d-Devlet Dede, Hacı Bağdın, ve Hacı Mihman isimlerinde beş büyük hâlife yetiştirmişti

Kaynakça

1.Tarihçi Hamza Aksüt’e göre, günümüzde Mardin il sınırları içerisinde yer alan Dedeköy’de yaşamıştı.
2.Elvan Çelebi’nin “Menâkıbu’l Kudsiyye-Fi Menâsıbi’l-Ünsiyye” adlı eserinin ilk bölümü Dede Ğarkın hakında günümüzde elde kalan en önemli kaynağı teşkil etmektedir.
3.Dursun Gümüşoğlu: Tâcü’l Arifîn es-Seyyid Ebu’l Vefâ Menakıbnamesi – Yaşamı ve Tasavvufi Görüşleri, Can Yayınları, 2006, s. 48

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir