dergah mimarisinde gizli dört kapı kırk makam – mehmet özgür ersan

Yola giren tarık önce kare şeklinde bu yapıda sağdan başlayarak yolculuğuna başlar .
Yolculuk her merhalede bir kapı 10 makam olarak 4 kapı 40 makamda tamamlanır.
Yolda amaç insan-ı kamile ulaşmaktır.
1. köşede yemekhane, yataktane,
2.mescit   1. kapı şeriat yeri ilkokul
3. meydan evi bektaşilerde cemevi mevlevilerde mevlevihane şeklinde 2. kapı tarikat ibadet yeri ortaokul
4. çilehane 3. kapı marifet üniversite
Geldiği girdiği yön sağ taraftan başlar dört köşeyi dolaşır.
Yeryüzüne yani 4. kapını ibadet hanesine ulaşır.
Orda sadece evren ve insan-ı kamil vardır. İbadethanesi yeryüzüdür.
DÖRT KAPIKAPI—————–İBADET YERİ——————–MAKAMI

ŞERİAT —————-CAMİ————————–YEL

TARİKAT————- MEYDAN EVİ——————ATEŞ
——————-(CEM EVİ , MEVLEVİHANE)

MARİFET—————ÇİLE HANE —————- SU

HAKİKAT————-BÜTÜN EVREN————- TOPRAK

Hacı Bektaş Velî Külliyesi (Dergâhı) bu miamriye uygundur.
I. Avlu (Nadar Avlusu)II. Avlu (Dergâh Avlusu)

Arslanlı Çeşme

Aş Evi (Aş Evi Baba Köşkü)

Cami

Mihman Evi

Meydan Evi

Kiler Evi

III. Avlu

Hacı Bektaş Velî Türbesi (Pir Evi)

Çilehane

Kırklar Meydanı

Güvenç Abdal Türbesi

Balım Sultan Türbesi

Kadıncık Ana (Balımevi) Evi

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir