Deymez bize kem ile kibirin taşı

Mürşid-i Kamile varmadan el almadan dede olunmaz
Manada yeşil eli görüp yüzün sürmeden dede olunmaz
Her yıl Hünkar’ın huzuruna varmadan dede olunmaz
Talip yudum deyip kendi yunup pak olmadan dede olunmaz
Her adem yol girdim demesin kin ile kibiri yendim demesin
Bir gerçekten el almayınca ikrar verip dara durmayınca
Eline beline diline sahip olmayınca
Eşine işine aşına sadık olmayınca
Geldim deme gönülden gelmeyince
Kimi gelir mürit davasına
Kimi gelir tirit sefasına
Kimi gelir kör it cefasına
Sen sen ol oldum deme
Eşikte bekleyen alır keşiği
Bekleyen bulur ķöşeği
Bekleyen bulur ķöçeği
Bulan buldum olan oldum demez
Demirden leblebi ateşten gömlek
Giyen giydim demez
Hırka ile taç her gün gitsen hac
Yumaz seni
Duvara ettim secdeyi
Hakkın yüzü olmayınca salat savm kabul olmaz
Sen bilmezsin talim et bir gerçekten
Kelime-i şahadeti
Göstersin sana gerçeği
Görmeden gördüm deyip şehadet etme
Yalan yulan ile tevhit olmaz
Ikiyi birlemeden gerçek er olunmaz
Seyir var seyir içinde
Lahut olur sana alem sana
Temaşa hayret didar olur ayan
Kırksekiz miraç olmayınca
Beden yıkanmaz
Göz yaşından sel olmayınca
Secde ademe ademi hak bil
Özünü yokla özünü pak bil
Taharet gusul sorma bize
Arı duru su olmayınca
Ya sen nerden oldun pak ki
Dervişe yol sorarsın
Ağzın temiz
Elin temiz
Belin temiz olmayınca
Insan manada görmeyince
Hak didarında durmayınca
Iki tane talip bulunca kendini oldum sanır
Bir gün görürse perdenin arkasında
Emmioğlunu el sanır
Korkma korkma korkupta
kimseyi kimseye rakip bilme
Olanda hayır vardır
Görende istek vardır
Sen istemesen göstermezler
Vesile olana
Yolda karşılaşıp
Neden karşıma çıktı deme
Vardır sebebi her gördüğün hızır bil ki
Ali ye Selman olasın
Biz kimiz gulamı gamberiyiz
Deymez bize kem ile kibirin taşı
Gel Yesari Abdal uyma yada yabana
Sen kendi ayıbı görde öyle git

Mehmet Özgür Ersan (Yesari Abdal Çelebi)

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir