Din kusurludur. ! Derler

Din kusurludur. ! Bu çok söylenir, çok şikayet edilir. Oysa din kusurlu değildir. Uygulayan insan kusurludur. İnsan kusurlu olduğu için ve tüm insanlık dini kendi uydurdugu şekilde uygulayarak indirileni değil kendi kusuruyla uydurduğu dini uyguladığı için kusurlu gözükür.Öyle ise kusursuz olan Hak Teala’ nın indirdiği din kusurlu olamaz. Uydurulan din kusurludur. İndirilen din kusurlu olmaz, kusurlu değildir.

Bugün Islam ‘a kusur bulup ‘Biz İslam Dışıyız’ diyenler gerçek İslamın Özü olan Muhammed Ali Yolu yani Alevi Bektaşiliğin İslamın özü olduğunu ve indirildiği şekilde uygulandığını kendi atalarının sürekli tekrarladıklarını unutmamalıdır. Bu gün insanlar Allah’a ve indirdiği Kuran ve İslam Dinine değil kendi uygulamalarına kusur bulmalıdır.

Mehmet Özgür Ersan
Yesari Abdal Çelebi

Aşk ile Hu

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir