Mustafa Kemal’e Cumhuriyet Fikrini İlk Cemalettin Çelebi Sormuştur ?

Hacıbektaş görüşmesinde, en ilgi çekici konuşmayı daha sonraki
yıllarda, Cemalettin Çelebi’nin küçük kardeşi olan Veliyettin Çelebi
şöyle açıklamıştır:

“Başbaşa konuşmalarının bir yerinde Cemalettin Çelebi, Mustafa Kemal
Paşa’ya diyor ki: ‘Paşa Hazretleri, cesaretli ve basiretli idarenizde
Türk milletinin düşmanı kahredeceğine inancım sonsuz. Yüce Allah’ın
milletimize müyesser edeceği zaferden sonra Cumhuriyet ilanını
düşünüyor musunuz?’

Çelebi’nin, Cumhuriyet kelimesini böylesine açık yürekle söylemesi
üzerine, Mustafa Kemal Paşa heyecan ve dikkatle Cemalettin Çelebi’nin
gözlerine bakıyor, biraz daha yaklaşıyor, onun elini avcunun içine
alıyor, kulağına fısıldar gibi yavaş fakat kararlı bir sesle: ‘O mutlu
günün ilanına kadar aramızda kalmak kaydiyle, evet,

Çelebi Efendi Hazretleri.’ diyor.”

Ne yazık ki Cemalettin Çelebi 1922 yılında Hakk’a yürüyor;

Cumhuriyet ilanını görmeye ömrü yetmiyor.

Mustafa Kemal Paşa, o dönemlerde Cemalettin Çelebi’ye olağanüstü önem
vermiştir. Büyük Nutuk’unda da, “2 Ocak 1920 günü cemiyetin merkez
kurullarına ve Hacıbektaş’ta Çelebi Cemalettin Efendi’ye, Mutki’de
Hacı Musa Bey’e ayrıca bir bildirim yaptık.” diye başlayan belge;
Kurtuluş Savaşı’na buralardan kuvvetli destek geldiğini gösteriyor.

Atatürk bunu anlayınca umutsuz gibi gözüken milli kurtuluş savaşını
başlatmaktan çekinmemiştir.

Hacıbektaş’ta oturan Veliyettin Çelebi de büyük kardeşi Cemalettin
Çelebi gibi Atatürk’ü bütün gücü ile desteklemiştir. Türkiye’ye
dağıtılan 25 Nisan 1339 (1923) tarihli beyannamesinde şöyle
demektedir: “Anadolu’da bulunan ceddim Hacı Bektaş Veli Hazretleri’ne
samimi muhabbeti bulunan bütün sevenlerimize ve bizden yana olanlara
duyurulur ki…

Bu milleti yeniden yaratarak bağımsızlığımızın sağlayan; varlığı bütün
İslam dünyasına onur kaynağı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi,
Gazi namlı Mustafa Kemal Paşa Hazretleri’nin yayınladıkları bildirge,
tümünüzce bilinmektedir. Gazi Paşa’nın vatanın yücelmesi ve yükselmesi
konusundaki her arzusunu yerine getirmek, bizlerin en birinci
görevidir. Milletimizi kurtaracak, mutluluğumuzu sağlayacak, onun
koruyucu düşünceleridir. Bunu inkâr edenlerin bizimle asla ilişkisi,
ilgisi yoktur. Yüce tarikatımızın bütün üyelerine, Gazi Mustafa Kemal
Hazretleri’nin gösterdiği adaylardan başkasına oy vermemelerini,
vatanımızın kurtulmasının ancak bu yolla gerçekleşebileceğini sizlere
bütün önemiyle tavsiye ederim.

Hacıbektaş Çelebisi Veliyettin”

Atatürk, bu Beyannamenin yayınlanması üzerine Veliyettin Çelebi’ye
yolladığı telgrafta şöyle diyor:”Yayınlamış buyurduğunuz,
insanlarımıza doğru yolu gösteren koruyucu bildirgenizin suretini
okudum. Ulusal zenginliğin doğmasına yardımcı olacak girişiminiz ve
çalışmalarınız için, doğru yolu gösteren zatınıza saygılar sunarım.”

Veliyetten Çelebi, Atatürk’ün ölümüne kadar kendisiyle görüşmelerini
ve ilişkilerini sürdürmüştür ve Aleviler de Atatürk devrimlerini
yürekten desteklemişlerdir. Çünkü Atatürk’ün kurduğu yeni düzende
artık Aleviler eşit yurttaş konumuna gelmişlerdir. Böylece; Osmanlı
Devleti’nin 400 yıl boyunca Alevilere karşı yürüttüğü baskı ve kırım
politikası da tarihe karışmıştır. Aklı başında her Alevi bunu bildiği
için Atatürk’ü kendisine Hacı Bektaş Veli gibi bir mürşit
(aydınlatıcı/büyük öğretmen) kabul etmektedir.

Kaynak: Hünkâr Hacı Bektaş Veli Dergahı Postnişini Veliyettin Hürrem
Ulusoy ve Safa Ulusoy
10th May, Mehmet Özgür Ersan tarafından yayınlandı

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir