Ebuzer,Selman, Bilal; İslam’ın isimsiz kahramanları…

Tarih, çoğu zaman
büyük ve şatafatlı sarayların önünde,
savaş meydanlarında
zer ve zor sahiplerinin
önünde diz çökmüştür.

Ama bu sefer o eşrafperest
ve egoist tarih, çürümüş
ve köhne çadırlara, viran olmuş kulübelere
ve mazlum kölelerin yanına gitmektedir.

Muhammed’in ve Ali’nin yoldaşı
Arabistan çölünün isimsiz,
Ebuzer gibi, önemsizkimselerin,
Selman gibi İranlı bir avarenin
ve Bilalgibi ucuza giden bir kölenin hayatını,
büyük bir öfkeyle
lime lime ederek yazmakta
ve insanlığın gelecek nesillerine
sınırsız bir övünçle takdim etmektedir.

Firavunlaşmış tarihin
bu kadar alçakgönüllü olmasının
gerçek sebebini araştırmak gerekir!..

Mehmet Özgür Ersan

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir