Tanrı kulları yaratınca onlara, ‘ben sizin Tanrınız değil miyim?’ diye sorar. Elest’in lügat anlamı ‘değil miyim?’ dir.

Beli:evet, peki, doğru. ‘Allah insanoğullarını yaratınca onlara ‘ben sizin Tanrınız değil miyim’ diye sorar. Onlar da ‘beli’ diye karşılık verirler.

Bu sorunun sorulduğuna inanılan meclise Elest Bezmi denir.

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir