en üstünden geçen güvercini Gör’dün Bacı …- Canan

Bir saniyem Bir dakka,Bir dakkam Bir saat, Bir saattim Bir ay,Bir ayım Bir yıl,Bir yıl Bin yıl Ol’du zaman ile …
Bir getirdi Bir götürdü Bir öldürdü Bir diriltti…
Bu bin yıllık yorgunluk ile gelip “Tenim toprağa karışmadan ,bu donda rûhum Bir Ol’musken …Bu cân böyle feryâd ederken …Bir doost kalmadı mı bu zamanda Selâmımı alacak…Hoş sefâ geldin diyecek” diyerek nefesin çıkmasını nasip edip yazdırdı …

Sabırla bekledim aylarca nefesin içinden içe olan ân’ı dünden bugüne zamanı kim bilecek ve Selamı kim Gör’ecek kim alacak diye …
Ve zamanı tekrar var eyledi yeni,yeniden …Bir kez daha dedi…
Ben er’im diyenler ikilik ile acaba dedi…
Er’im diyenler görülür ,görülmez duvarları yükseltti amman gelmesin düz dünyamızı çevirecek korkusu ile …
Çünkü itiraf edemiyorlardı lakin biliyorlardı…oturdukları postu çekip alanın kim olduğunu …

Semâlardan uçup üzerlerinden geçti,geçerken Selâm verdi …
Cümlesinin içinden Âşk ile Bir Er Bacı çıktı aylar yıllar yüzyıllar bin yıl öncesini Gör’dü ayağa kaktı Selâmi “Huu hoş sefâ geldin “dedi…
Görenler şaşkın ne diyor ki bu bacı böyle …
Cümlesinin içinden ben erkeğim,ademoğluyum,erenim , evliyayım diyenlerin içinden sıyrıldı …

Şimdi cümlesi içinde Bacı’ya Âşk-ı niyazı secdeyi Hakk bilir yüzüne yüzümü ,gönlüne gönlümü ,cemâline cemâlimi döner ayağının altına yatar,ayakları ,bedeni ,ruhu kirlenmesin diye ,derdini dert bilip terazide derdini paylaşır pay Ol’sun diye murad’ımı isterim…

Üstüme bas Bacı sen üstüme bas ,bas ve ârşualaya kanat çırpan uçan yüreğin yorulmasın ,yorulunca Bir yudum su taşıyayım sana serçenin gözleri ile …
Sen üstünden geçen güvercini Gör’dün Bacı …
Sağında solunda önünde arkanda melekler ile döne döne semâ eyleyeyim …
Âdeme secde haktır …Secdem sanadır …Hâlin tercümandan içe tercümanı Ol’duğum meydana ayan…Bacı Kiraz…( buda senin bana kanatlanıp gönderdiğin ,benden de tekrar sana kanatlanıp gönderdiğim görünen,görünmeyen…Fotoğraf içinde var Ol 😊💚)

Âşk Ol’sun…Huu Huzur’u Pir’im …🕊

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir