Erlik Han

Erlik
korkunç
bir
ihtiyardır

Gözleri
ve kaşları
kömür gibi
kara

çatal
sakalı
dizlerine
kadar
uzamış

yaban
domuzunun
azı dişlerine
benzer
dişleri

bıyığı
kulakları
üzerine
yerleşmiş

çenesi
tokmağa
boynuzları
ağaç
köklerine
benzer

Saçları
kapkara
kıvırcıktır

Şamanlar
duasında
bindiği
kara
küheylan

döşeği
kara
kunduz
derisinden

beline
kuşak
yetişmez

Göz
kapağı
bir karış
bıyığı
ve sakalı
kara

Kovası
kişi
göğsünden

kadehi
insan
kafatasından

kılıcı
yeşil
demirden

kürek
kemikleri
yassı
demirden

dizgini
kara
ipekten

kamçısı
kara
yılandan

Beş
oğlu
iki
kızı
var

Kurban
olarak
koyu
renkli
at
kesilir

İnsanlara
kötülük
eden
bir
yeraltı
tanrısıdır

Mitlerde
halk
onu
tasvir
ederken

körük,
çekiç
ve örs
motifleriyle
birlikte
tasvir
ederler

Erliğin
yer altında
damı
demirden
ocağı
balçıktan
yapılmış
bir
sarayı
vardır.

Bu
sarayın
önünde
gümüşten
bir tahtı
vardır.

Kılıcı
yeşil
demirden
kalkanı
yassı
demirden

Eyerlenmiş
dokuz
boğası
vardır

mehmet özgür ersan

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir