Güzide Ana; “Dedeler, iman edip ikrar verdiniz. Eğer ikrarınızda durmazsanız büyük zarara uğrarsınız.”

Behey efendiler zemâne halkı
Her biri bir türlü iş eylediler
Âyete hadîse îman etmeyip
Efsâne sözleri hûş eylediler

Sırr-Muhammed’den ne kaldı eser
Cihân fitne ile doldu ser-te-ser
Yetmiş iki ile aynı gelenler
Kılı ibrişime eş eylediler

Kimi postta oturur kimi gezer
Kimi yol gösterir kimi de bozar
Kimi aklı sıra fetvâlar dizer
Evliyânın sırrın fâş eylediler

Kötürüm şâh oldu çıktı zuhûra
Çaylak vezir oldu gitti Mısır’a
Çok karış eylediler baykuş fakıra
Serçeyi ankâya eş eylediler

Mürüvvet tohumun ham boza ekip
Muhabbet kadehin kenara döküp
Katırı beygiri tavlaya çekip
Harı küheylana eş eylediler

Bunca mahlukatı bir yere derip
Yılda bir davarın kanına girip
Delilsiz bürhansız yol erkân sürüp
Cahiller gönlünü hoş eylediler

Yolumuz uğradı kıra bayıra
İşimiz zor oldu Mevlâ’m kayıra
Hiç ağzını açan yoktur hayıra
Bir acayip yollu iş eylediler

Güzide der ahd-i imân-zedeler
İşiniz zor oldu ocak-zâdeler
Helâl haram demez şeyh ve dedeler
Eline geçeni nûş eylediler

“Günümüz insanları ve onlara önderlik edenler, her biri akla gelmedik (hatalı) işler yaptılar. (Bunlar) Kur’an’ın âyetlerine, Peygamber’in hadîslerine inanmadılar. (Türlü bahanelerle inkar yoluna saptılar) Uydurma sözlere (“Erkânımız budur” diyerek) uydular.

Muhammed’in soyundan gelenlere (Seyyidlere) ne oldu? (Neden etkisiz kaldılar) Dünya baştan ayağa fitne ile doldu. (Meydan münafık ve bozgunculara kaldı). (Güya)Yetmiş iki millete bir nazar ile bakanlar, değerli olanla değersiz olanın birbirine eş olduğunu ileri sürdüler.

(Mürşitlerin) Kimi postta oturur (ama halkı tanımaz). Kimi de gezer (halkın içindedir). Kimi mürşitler yolun ahkamını bilir yol gösterir. Kimi de yetkili benim diyerek asılsız fasılsız fetvalar verip her şeyi berbat eder. Böylece çelişkiler gizlenemez olur.

Niteliksiz olan tahta (posta) oturdu. Meydana çıktı. Tanınır oldu Acemi (vasıfsız) kişileri uzak diyarlara gönderdi. Harabeye çevirdiği mekanları toparlamaya çalışan âlim ve sessiz kişilere (uğursuzdur diyerek) çamur attı. Çapsız (sıradan olanı) değerli olana eş koştu.(Soysuzu soyluya değişti).

Uygunsuz evliliklerden dolayı soy bozuldu. İrfandan nasip alamadıkları için orada burada içip ayyaşlık ettiler. Güçlü ve donanımlı olanlar etkisiz kılındı. Eşekler küheylanlarla yarışır oldu.

(Başıboş kalan, bilgisiz görgüsüz cahil kitle)Bazı bazı bir araya gelip kurbandır diyerek zavallı hayvanları boğazladı. Yolu erkânı gerektiği gibi sürdürmeyen bu gafil halk, ibadet yaptık diyerek ne güzel avundu.

Yüce Tanrım bizi kolla ve esirge. Yolumuz yol olmaktan çıktı. Önüne engeller kondu. İnsanların ağzından hikmetli güzel sözler çıkmaz oldu. Kem sözler, hakaretler, iftiralar aldı yürüdü. Akıllara durgunluk verici planlar yaptılar.

(Ben) Güzide diyorum ki: Dedeler, iman edip ikrar verdiniz. Eğer ikrarınızda durmazsanız büyük zarara uğrarsınız.
Ocak-zadeler (Pir, mürşit ve dedeler) Bundan böyle işiniz daha da zorlaşıyor. Zira içinizden kimileri (para/menfaat görünce) “Haram mıdır helal midir ?” diye düşünmeden ellerine geçeni yutuyor.”

Mehmet Özgür Ersan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir